logo

-- EDITORIAL || CULTURA || SPORT || PAGINA ELEVILOR || DINCOLO DE TISA || INTERVIU || DIASPORA SIGHETEANA || PSIHOLOGIE || CULINAR || EDITORIAL --


EDITORIAL
Eminescu şi Căile Ferate Române. Jefuirea României prin afacerea Strousberg. Titu Maiorescu, trădător de ţară PDF Imprimare Email
Luni, 01 Februarie 2016 18:46
În prima ediţie a volumului POESII de Mihai Eminescu (editată de Titu Maiorescu, în 1883), din poezia DOINA lipseşte un vers:
”Şi cum vin cu drum de fier” („De la Turnu-n Dorohoi/ Curg duşmanii în puhoi/ Şi s-aşează pe la noi;/ Şi cum vin cu drum de fier/ Toate cântecele pier,/ Zboară păsările toate/ De neagra străinătate etc.”).
 
Absenţa acestui vers nu este nici întâmplătoare, nici nevinovată. Titu Maiorescu era un tip extrem de scrupulous şi de pedant când era vorba de textul tipărit, mai ales în cazul unei personalităţi uriaşe ca Eminescu. Absenţa versului este o omisiune intenţionată iar explicaţia, oricât ar părea de forţată, îşi are explicaţia în celebra afacere Strousberg. Prin această neinspirată tranzacţie, statul român concesionase construcţia căilor ferate unuia dintre cei mai mari escroci internaţionali de la vremea aceea, Bethel Heinrich Strousberg, mai exact concernului german condus de acesta.
Citeşte mai mult...
 
Biserica Monstrului Zburǎtor de Spaghete PDF Imprimare Email
Scris de Horia Picu   
Luni, 01 Februarie 2016 18:19
Olanda, țara care se opune vehement intrǎrii Romȃniei ȋn Spațiul Schengen, are ȋncepȃnd de azi şi mai mulți locuitori fericiți. Sunt mai mulți ca ieri, pentru cǎ ȋn Olanda se trǎieşte bine- se ştie asta- iar numǎrul fericiților din Ţara Lalelelor a crescut pentru cǎ s-a dat acceptul oficial ca Biserica Monstrului Zburǎtor de Spaghete sǎ existe!
 
Da, ați citit bine: Biserica Monstrului Zburǎtor de Spaghete, aşa se cheamǎ biserica(?), iar adepții ei, dupǎ cum se vede mari amatori de spaghete sau mai general de paste fǎinoase, se (auto)numesc pastafarieni.
Citeşte mai mult...
 
Norvegia are copii care nu sunt ai ei PDF Imprimare Email
Scris de Horia Picu   
Duminică, 17 Ianuarie 2016 20:35
Activitatea celor de la Autoritatea pentru Distrugerea (sufleteascӑ, evident) a Familiilor cu Copii (A.D.F.C., alias Barnevernet) din Norvegia a fost cunoscutǎ şi ȋnaintea cazului familiei românului Bodnariu. 
 
Avem obiceiul cȃnd amintim despre activitatea cuiva (individ sau instituție) de a ne gȃndi automat la un lucru pozitiv: dacǎ cineva/ceva e activ, acest lucru ȋnseamnǎ ceva bun pentru el şi pentru lumea cǎreia ȋi aparține. Nu-i ȋntotdeauna aşa…Sunt cazuri cȃnd activitatea prea zeloasǎ a unora – parcǎ veniți de pe altǎ planetǎ - mai mult stricǎ decȃt reparǎ (dacǎ ȋn cazul familiei Bodnariu era ceva stricat - lucru pe care nu l-am  putut observa!). 
Citeşte mai mult...
 
Danezii, rude cu egiptenii (antici!) PDF Imprimare Email
Scris de Horia Picu   
Duminică, 10 Ianuarie 2016 13:56

Marius Youbi are 30 de ani şi este din Camerun. A trǎit, a muncit şi a ȋnvǎțat ȋn Danemarca. Toate astea pȃnǎ-ntr-o zi cȃnd danezii şi-au dat seama cǎ lucra şi ȋnvǎța mai mult şi mai bine decȃt ei. Atunci, deosebit de grijulii fațǎ de un om care poate lucra cu 1,5 ore mai mult decȃt maximul admis de 15 ore pe zi, danezii l-au trimis pe Marius acasǎ la el. Sǎ munceascǎ acolo! Sǎ ȋnvețe acolo!

Citeşte mai mult...
 
Scriitori pe care acum nu-i putem vedea, cu opere pe care acum nu le putem citi PDF Imprimare Email
Scris de Horia Picu   
Marţi, 05 Ianuarie 2016 15:48
A apӑrut în mediul virtual o listӑ cu lucrӑrile scrise de personalitӑţi (chiar dacӑ nu ne convine în acest caz termenul) aflate în detenţie. O parte din mult prea cuprinzӑtorul tabel cu scriitorii şi  operele celor aflaţi în spatele gratiilor o sӑ puteţi vedea la sfârşitul articolului. Nu-i completӑ, dar acest aspect conteazӑ mai puţin. 
 
Conteazӑ cӑ toatӑ pleiada de scriitori-deţinuţi şi multiplele lor preocupӑri scriitoriceşti mӑ determinӑ sӑ (îmi) pun nişte întrebӑri. 
 
De unde au avut deţinuţii o atât de bogatӑ sursӑ de documentare? Aşa sete de culturӑ e în puşcӑrii cӑ toate au biblioteci care fac sӑ scârţîie de invidie rafturile marilor biblioteci ale acestei ţӑri?
Citeşte mai mult...
 
Unii vorbesc, dar nu gândesc. Alţii – ceea ce e mult mai grav – scriu, dar nu gândesc! PDF Imprimare Email
Scris de Horia Picu   
Miercuri, 30 Decembrie 2015 16:14
Specialiştii în ştiri de la Antena 3 (aşa se autodefinesc) lasӑ urme scrise şi, atunci când le lasӑ,  pot fi observaţi mai bine şi apostrofaţi cu asprime sau cu oarecare bunӑvoinţӑ. Pentru cele scrise pe ecran în data de 30 decembrie 2015, la orele 8:18, nu cred cӑ „bunӑvoinţa ” e modalitatea cu care am putea pӑtrunde în mesajul absolut penibil scris pe ecranele televizoarelor în timpul derulӑrii ştirilor. Reiau informaţia(?) furnizatӑ cu nonşalanţӑ de A3:
„Tragedia din Colectiv a mobilizat România într-o acţiune fӑrӑ precedent, în urma cӑreia au murit 63 de oameni.”
 
scria în partea de jos a ecranului, sau pe burtierӑ, termenul folosit de cei care sunt plӑtiţi pentru  a furniza informaţii exacte şi clare telespectatorilor. 
 
Dacӑ ar fi sӑ presupunem cӑ informaţia scrisӑ de A3 e corectӑ (aşa cum ar trebui sӑ fie şi asta, alӑturi de toate celelalte), se înţelege în mod eronat şi chiar scandalos, cӑ România s-a mobilizat dupӑ tragedia din clubul Colectiv într-o acţiune. În urma acestei acţiuni au murit 63 de oameni. Adicӑ România omoarӑ oameni...
 
Nimic mai grotesc, mai mincinos, mai scandalos! România nu poate fi o persoanӑ sau un grup de persoane care fac bine sau rӑu. Trecând peste hilaritatea informaţiei, niciodatӑ o ţarӑ nu se confundӑ cu un grup de cetӑţeni aparţinӑtori, care fac tot binele sau tot rӑul din spaţiul delimitat geografic şi având o conducere politicӑ acceptatӑ pe plan internaţional. 
Citeşte mai mult...
 
Unde-i noua Kerkoporta a Europei? PDF Imprimare Email
Scris de Horia Picu   
Marţi, 29 Decembrie 2015 20:43
Citesc în prezentarea filmului „Cucerirea Constantinopolului (Fetih 1453)”:
„După mulţi ani de asuprire din partea Imperiului Otoman care în 1453 i-a izgonit pe toţi locuitorii Constantinopolului, un sultan ambiţios în persoana lui Mehmed al II-lea va duce o campanie măreaţă pentru eliberarea Constantinopolului de sub robia otomanilor. Până să ajungă la porţile propriei cetăţi, sultanul Mehmed al II-lea va trebui să treacă peste multe pericole care îi vor ingreuna şi mai mult misiunea pe care a jurat să o ducă la bun sfârşit. Vestea campaniei sale împotriva imperiului a ajuns şi la urechiile lui Uluibatli Hasan care va încerca să împiedice oastea condusă de Mehmed şi să ajungă la Constantinopol prin orice mijloc posibil. Fetih 1453 este un film care evocă istoria secolului şi multele războaie purtate contra Imperiului Otoman.”
Citeşte mai mult...
 
Norvegia ȋn Evul Mediu ȋntunecat PDF Imprimare Email
Scris de Horia Picu   
Luni, 21 Decembrie 2015 17:12
Ştie toatǎ lumea despre drama prin care trece familia romȃno-norvegianǎ cu cinci copii care acum sunt despǎrțiți mişeleşte de pǎrinții lor, mama norvegiancǎ şi tatǎl romȃn. Trec repede peste constatarea cǎ pǎrinții au meserii absolut onorabile ȋn Norvegia. Tatǎl este inginer IT, iar mama asistentǎ medicalǎ. 
 
Am vǎzut poze cu şapte oameni fericiți…Au trǎit frumos ȋmpreunǎ, ȋn lumea lor, ȋn care nimeni n-are dreptul sǎ se bage. Mai bine spus: sǎ-şi bage coada, coarnele, prin consistența lor, nefiind atȃt de manevrabile.
 
Cine-i ǎla sau cine-s ǎia (cicǎ-i o organizație guvernamentalǎ care apǎrǎ drepturile copilului(?)), se ştie. Dar nu se prea ȋnțelege ce apǎrǎ! Mai degrabǎ aş spune cǎ apǎrǎ mentalitǎțile Evului Mediu!
 
Justiția- sau cum dracu’ s-o fi numind acolo, ȋi permite asasinului norvegian Breivik, condamnat ȋn 2012 la 21 de ani (maximum posibil) dupǎ uciderea a 77 de persoane, ȋn douǎ etape diferite ale existenței monstrului, sǎ urmeze, din ȋnchisoare, cursurile  Facultǎții de Ştiințe Politice a Universitǎții din Oslo. Chiar cred cǎ Breivik ar putea fi, dupǎ nişte ani de relaxare ȋntr-o puşcǎrie norvegianǎ, un reprezentant de seamǎ al țǎrii sale ȋn hotǎrȃri internaționale. Nici cǎ se va putea alege cineva  mai acǎtǎrii pentru lumea lui.
Citeşte mai mult...
 
„Îmi place munca [...]. Pot sta ore în şir sӑ mӑ uit la ea.” (Jerome Klapka Jerome) PDF Imprimare Email
Scris de Horia Picu   
Vineri, 18 Decembrie 2015 18:08
Umoristul englez precis cӑ s-a bazat pe atitudinea - omeneascӑ de altfel... – a  contemporanilor sӑi când a spus butada care mi-a fost de folos când am ales titlul articolului.
 
Într-adevӑr, omul, implicit sigheteanul, dacӑ pot fi mai restrictiv în constatarea de la care nu mӑ exclud, mai bine priveşte cum muncesc alţii decât sӑ facӑ ceva în plus în afarӑ de ceea ce face pentru asigurarea existenţei. 
 
De patru ani vedem cӑ cineva, pe la sfârşit de lunӑ Undrea, face ceva ce ar putea încӑpea în sarcinile de serviciu ale autoritӑţilor. Doamna avocat Dana Oniţa-Ivaşcu nu uitӑ cӑ tinerele talente sighetene trebuie premiate (din buzunarul propriu!) într-un cadru festiv. O face pentru cӑ tinerii noştri concetӑţeni o meritӑ! Un cadou simbolic adus de Moş Crӑciun pentru rezultate excepţionale în sport, în concursuri şcolare, în concursuri extraşcolare. Toate, obţinute dupӑ eforturi uriaşe fӑcute de cei mici, care, în loc de joacӑ, merg sӑ se antreneze, sӑ picteze, sӑ concureze, sӑ exerseze. 
 
Joi seara, pe scena Centrului Cultural Sighet, doamna Oniţa – Ivaşcu i-a premiat pe copiii merituoşi. Probabil cӑ numai dumneaei ştie cât i-a fost de greu pânӑ la momentul aşteptat de cei mici, de pӑrinţi şi de bunici. Un moment de bucurie, o rӑsplatӑ binemeritatӑ pentru efortul de peste an. 
 
De pe margine, comentariile despre momentul festiv pot fi nesfârşite. Oricare X sau oricare Y ar fi fӑcut mai bine. Doar cӑ...n-au fӑcut nimic, mulţumindu-se cu atât de constructiva(?) noastrӑ criticӑ de pe margini.
 
Dana Oniţa-Ivaşcu probabil cӑ urmeazӑ vorba de înţelepciune a lui Thomas Jefferson:
„Este mai bine sa faci ceea ce altii nu fac.”
Citeşte mai mult...
 
Atunci, ȋncepe sau nu ȋncepe? PDF Imprimare Email
Scris de Horia Picu   
Sâmbătă, 12 Decembrie 2015 12:15
Un articol intitulat „Atunci, ȋncepe cel de-al treilea rǎzboi mondial”, preluat din publicația „The Daily Beast” şi pe care l-am citit pe www.contributors  ȋmi confirmǎ convingerea cǎ americanii cred cǎ  n-au adversar. N-au adversar ȋn imaginație, ȋn scenarii ȋnchipuite ȋn mintea (sau mințile?) lor. „Monstrul zilei” zice cǎ Rusia se teme de SUA şi de Alianța Vestului, fapt care-l ȋmpiedicǎ pe Putin ȋn pornirile lui de expansiune imperialistǎ. 
 
Acum, expansiune imperialistǎ sau comunistǎ, tot tendințǎ agresivǎ se numeşte. Rǎul nu cunoaşte ideologii...Dar nu e cazul sǎ ne alarmǎm. Cei de la publicația amintitǎ spun:
„In ciuda acestui fapt, masurile preventive s-au dovedit functionale. Ele inca mai sunt. In fapt, sunt mai eficiente ca niciodata. Dominatia Statelor Unite asupra intregului spectru militar este totala, fie ca e vorba de spatiul cosmic, cyberspace, arme conventionale sau nucleare. La fel cum si Alianta Vestului, cu un PIB cumulat de peste 40 de trilioane de dolari si o populatie de 800 de milioane, depaseste cu mult puterea Rusiei. (PIB de 1,7 trilioane de dolari si populatie de 140 de milioane; intamplator, ambele in scadere.)”
Citeşte mai mult...
 
„Time” a ales-o pe Angela PDF Imprimare Email
Scris de Horia Picu   
Joi, 10 Decembrie 2015 20:13
Revista americanǎ Time a publicat numǎrul ȋn care anunțǎ cine a fost aleasǎ personalitatea  anului 2015. Probabil cǎ informația vǎ este deja cunoscutǎ, e Angela Merkel. Cancelarul german precis cǎ i-a mulțumit pe unii şi i-a nemulțumit pe alții. Se pare cǎ faptele bune au fost mai uşor de remarcat (poate au fost mai multe decȃt cele discutabile) şi de-aici şi recunoaşterea acordatǎ de prestigioasa revistǎ americanǎ.
 
Totuşi, americanii ǎştia…Ei bine, americanii de la Time au pus pe lista din care s-a ales premianta clasei nume de personalitǎți pozitive şi negative atȃt de diferite, ȋncȃt puțini dintre cei peste 7 miliarde de locuitori ai planetei s-ar fi gȃndit sǎ le adune ȋn aceeaşi cǎciulǎ de unde urma sǎ se extragǎ cȃştigǎtorul.
 
Travis Kalanick, un bǎrbat de 39 de ani, cu o avere de 62,5 miliarde de dolari şi o firmǎ de transport care opereazǎ ȋn 66 de țǎri, e cel mai cuminte dintre toți contracandidații cancelarului german. Mr. Travis are 1,1 milioane de şoferi activi care ajung ȋn 361 de oraşe, creşterea pentru 2015 fiind de aproximativ 100 noi locații.
 
Abu Bakr al-Baghdadi este un important conducǎtor al Statului Islamic. Interesant e cǎ-i pe locul al doilea ȋn clasamentul ȋntocmit de revista Time...
Citeşte mai mult...
 
Sugestii pentru noul guvern PDF Imprimare Email
Scris de Horia Picu   
Sâmbătă, 21 Noiembrie 2015 16:30
Încǎ nu ştiu dacǎ Ministerul Consultǎrii Publice şi Dialogului Civic a trecut de faza „vom avea, se va construi, vom face,vom drege”. Am uşoare urme de ȋndoialǎ pentru cǎ la noi totul se va ȋntȃmpla ȋntr-un viitor nebulos, incert şi teoretic,  aproape niciodatǎ concret. Oricum, țara are un minister nemaiȋntȃlnit pȃnǎ acum: MCPDC.
 
Un guvern nou, condus de un premier nou, care s-a gȃndit la noi, cei din societatea civilǎ        (oare ceilalți sunt ȋn/din societatea militarǎ?) şi a decis ca Ministerul Consultǎrii Publice şi Dialogului Civic sǎ fie, dupǎ spusele ministrului nr.1, calea
„de deschidere spre societatea civilă şi de dezbatere publică, de consultare publică pe marile proiecte ale Guvernului, dar şi pentru a crea un canal de comunicare direct cu societatea civilă.[...] Aş vrea ca şi restul societăţii să aibă canale de comunicare directă cu acest guvern"
 
Eu ȋnțeleg din aceastǎ precizare cǎ pȃnǎ acum plǎtitorii de multe taxe şi impozite n-au fost consultați ȋn luarea marilor decizii. Acum, gata! S-a modificat strategia guvernamentalǎ! Tot omul va fi bǎgat ȋn seamǎ şi i se va cere pǎrerea! 
 
Citeşte mai mult...
 
Nu deranjați! Noul guvern lucreazǎ! PDF Imprimare Email
Scris de Horia Picu   
Luni, 16 Noiembrie 2015 20:42

Avem un prim ministru ales dupǎ negocieri intense ȋntre preşedintele țǎrii şi reprezentanții cei mai autentici ai partidelor parlamentare. Dupǎ negocieri(?) a ieşit cǎ voința politichienilor şi voința manifestanților s-au pus de acord: sǎ fie Dacian Cioloş!

Lucru bizar, mai ceva ca filmul „Twin Peaks” de prin anii 90 ai secolului al XX-lea, de Cioloş se ştia ȋnainte de a ȋncepe discuțiile de la Cotroceni. Lucru şi mai bizar, cei din UE ştiau sigur ceea ce noi bǎnuiam doar...Probabil cǎ citirea gȃndurilor (sau mai degrabǎ influențarea lor) e la un nivel de dezvoltare nemaiȋntȃlnit pȃnǎ acum, din moment ce numele viitorului prim ministru romȃn se cunoştea deja la Bruxelles şi doar se bǎnuia pe la Bucureşti.

 

 

Ultima actualizare Luni, 16 Noiembrie 2015 21:10
Citeşte mai mult...
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Page 3 of 16

Dr.Max - Farmacie

Sustine Sighet-Online.ro

Amount: 


Banner
Banner
Banner
DICTIONAR ONLINE:

Vremea


.
.
.

©Copyright 2008 - 2013 Sighet-Online.ro    Termeni si conditii  |  Sitemap  |  RSS  |  Despre noi  |  Contact