logo

-- EDITORIAL || CULTURA || SPORT || PAGINA ELEVILOR || DINCOLO DE TISA || INTERVIU || DIASPORA SIGHETEANA || PSIHOLOGIE || CULINAR || EDITORIAL --


"Spiritul artei japoneze" de Yoné (Yonejirō) Noguchi Partea a VI-a PDF Imprimare Email 99 Afişări
Scris de Valentin-Claudiu I. DOBRE   
Marţi, 19 Octombrie 2021 15:48

Explicaţii: Yoné Noguchi este un autor american de origine japoneză de expresie engleză (este posibil şi probabil să fi scris şi în limba maternă). Aceasta este încercarea de traducere a cărţii electronice nr. 62252 de pe Project Gutenberg (gutenberg.org), apărută în 1915 la Londra. Yoné Noguchi este şi tatăl marelui artist (sculptor şi peisagist) Isamu Noguchi, discipol spiritual al lui Brâncuşi.

Redăm variantele engleză-română pentru facilitarea corecturii traducerii.

Engleză: Introduction:

To look at some of the modern work is too trying, mainly from the fact that it lacks, to use the word of Zen Buddhism, the meaning of silence; it seems to me that some modern artists work only to tax people’s minds. In Nature we find peacefulness and silence; we derive from it a feeling of comfort and restfulness; and again from it we receive vigour and life. I think so great art should be. 

Many modern artists cannot place themselves in unison with their art; in one word, they do not know how to follow the law or michi, that Mother Nature gladly evolves. It is such a delight to examine the works of Hogai, as each picture is a very part of his own true self; the only difference is the difference that he wished to evoke in interest; his desire was always so clear in the relation be15tween himself and his work, and accidentally he succeeded as if by magic in establishing the same relationship for us, the onlookers. It goes without saying that the pictures of such an artist are richer than they appear; while he used only Chinese ink in his pictures, our imagination is pleased to see them with the addition of colour, and even voice.

The subjects which are treated in the present volume are various, but I dare say that all the artists whose art I have treated here will well agree in the point of their expression of the Japanese spirit of art, which always aims at poetry and atmosphere, but not mere style and purpose.

Română: Introducere

A te delecta cu lucrări moderne de artă este destul de solicitant, mai ales prin faptul că le lipseşte, folosind conceptul din Budismul Zen, senificaţia tăcerii. Îmi pare că unii dintre artişti moderni nu lucrează decât pentru a taxa [a obosi; a zăpăci] minţile oamenilor. În natură, regăsim calmul şi tăcerea; obţinem din ea un sentiment de confort şi odihnă; şi iar din ea primim vigoare şi viaţă. Cred că arta tot atât de măreaţă ar trebui să fie. Mulţi artişti moderni nu se pot plasa pe ei înşişi în armonie [la unison] cu propria lor artă; într-un cuvânt, nu ştim să urmăm legea sau michi, din care Mama Natură bucuros evoluează. E o aşa încântare să examinăm lucrările lui Hogai, în fiecare pictură este parte a adevăratului sine propriu; singura deosebire este cea pe care a dorit să o evoce ca interes; dorinţa sa a fost întotdeauna atât de limpede în relaţia dintre el şi opera sa şi accidental a reuşit să stabilească aceeaşi relaţie pentru noi, privitorii. Este de înţeles de la sine că picturile unui asemenea artist sunt mai bogate decât ne apar; deşi nu a utilizat decât cerneală chinezească pentru picturile sale, imaginaţia noastră e mulţumită să le privească cu aport de culoare şi chiar armonie [sunet].

Subiectele tratate în această lucrare sunt diverse, dar îndrăznesc să spun că toţi artiştii a căror artă am analizat-o aici vor fi în acord cu exprimarea spiritului artei japoneze, care ţinteşte întotdeauna poezia şi atmosfera [ambianţa], nu doar stilul şi ţelul [scopul].  

Tradus pro-bono astăzi şaisprezece octombrie douămiidouăzecişiunul, pro-bono pentru sighet-online.

    Tradus de Gheorghiţa N. Dobre şi Valentin-Claudiu I. Dobre din surse scrise şi internet


Share
Ultima actualizare Marţi, 19 Octombrie 2021 15:50
 

Dr.Max - Farmacie

Sustine Sighet-Online.ro

Amount: 


Banner
Banner
Banner
DICTIONAR ONLINE:

Vremea


.
.
.

©Copyright 2008 - 2013 Sighet-Online.ro    Termeni si conditii  |  Sitemap  |  RSS  |  Despre noi  |  Contact