logo

-- EDITORIAL || CULTURA || SPORT || PAGINA ELEVILOR || DINCOLO DE TISA || INTERVIU || DIASPORA SIGHETEANA || PSIHOLOGIE || CULINAR || EDITORIAL --


Sunt exploziile de gaze o fatalitate? PDF Imprimare Email 1957 Afişări
Scris de Sighet Online   
Marţi, 21 Februarie 2012 16:57
În urma progresului tehnologic înregistrat în ultimii 100 de ani, omul modern a devenit din ce în ce mai comod şi nu mai poate concepe viaţa fără utilităţi ca apa curentă, energie electrică, gaze naturale. Concepţia (proiectarea), execuţia şi exploatarea reţelelor de distribuţie a utilităţilor urbane, în special a celor cu risc ridicat în exploatare, impun pe de o parte cunoştinţe interdisciplinare dar şi de strictă specialitate, iar pe de altă parte disciplină tehnologică – respectarea întocmai a unor reglementări tehnice specifice, reglementări care sunt elaborate şi permanent actualizate în baza acumulării de cunoştinţe specifice în domeniu. Aceste reglementări tehnice sunt obligatorii, aplicarea lor este impusă prin lege şi/sau ordin ministerial şi sunt publicate în Monitorul Oficial. Nerespectarea lor poate conduce la avarii cu consecinţe deosebit de grave (deseori cu imense pagube materiale şi victime umane) – situaţii care, evident, ar trebui să atragă consecinţele penale pe măsură şi despăgubirile civile aferente!. Din păcate, deseori, în urma avariilor, în special a celor cu consecinţe grave, operatorii / administratorii reţelelor de distribuţie caută vinovaţii în rândul victimelor, se plâng de condiţii meteorologice nefavorabile – invocă FATALITATEA! În tehnică nu există „minuni” - există în schimb multă indisciplină tehnologică şi, din păcate, uneori şi multă necunoaştere. În acest context, consider necesar ca, în legătură cu exploziile de gaze în serie recente din Sighet, să precizez următoarele:
1. – explozie de gaze nu există fără infiltraţii şi/sau degajări de gaze necontrolate, care la rândul lor se produc fie în reţeaua de distribuţie (cum a fost recent în Sighet), fie în instalaţia de utilizare (cea dintre contorul individual şi gura de foc / de ardere (plita, maşina de gătit, centrala termică etc.);
2. – din punct de vedere răspundere civilă şi penală, nu este relevant modul de detonare a amestecului exploziv gaz/aer format (ce poate fi declanşat de un întrerupător electric, ţigară aprinsă, descărcări electrostatice specifice articolelor de îmbrăcăminte din fibre sintetice etc.) – este relevant defectul prin care s-au produs degajările necontrolate de gaze;
3. – pentru urmările defectelor din reţeaua de distribuţie, răspunderea totală revine operatorului/administratorului de reţea (exceptând cazurile când avaria la reţea s-a produs în urma intervenţiei neavizate a unei terţe persoane juridice şi / sau fizice;
4. – pentru urmările defectelor din instalaţiile de utilizare, răspunderile se împart între operatorul/distribuitorul de gaz care are obligaţia legală de a efectua verificările periodice impuse de reglementările tehnice în vigoare şi utilizatorul (proprietarul) instalaţiei care are obligaţia de a exploata instalaţia conform instrucţiunilor şi de a remedia defectele sesizate de operator cu ocazia inspecţiilor periodice; Desigur, materialele din care sunt realizate reţelele de distribuire sunt expuse unor solicitări specifice şi unui proces de degradare „îmbătrânire” naturală. De aceea, reglementarea „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” (MO 531 / 29.07.2009 - cu ultima modificare prin Ord. 19 /2010) are prevederi / obligaţii bine precizate prin care se previn incidentele nedorite – inclusiv cele datorate eventualelor condiţii extreme de exploatare, cum ar fi temperaturi scăzute / ger de durată.
 
Astfel, cu referire directă la cazul din Sighet, pentru situaţiile în care, în urma gerului prelungit, ţevile se contractă şi se fisurează
- mai frecvent în dreptul ramificaţiilor – există următoarele obligaţii reglementate:
o în dreptul fiecărei suduri şi la ramificaţii să se prevadă din proiect RĂSUFLĂTORI care au rolul de a asigura eliberarea în atmosferă a gazelor scurse în urma degradării/ruperii materialului tubular;
o RASUFLĂTORII executaţi conform proiectului trebuie: + Inspectaţi periodic (intervale de maxim 14 zile sau mai frecvent, dacă situaţia din teren impune acest lucru – cum ar fi zilele geroase, reţea învechită, etc.), ocazie cu care se verifică starea răsuflătorilor (să nu fie umpluţi cu nisip, nămol, gheaţă etc. – daca da, se procedează la curăţirea lor) şi se detectează eventualele scăpări de gaze;
+ Verificaţi / reparaţi odată la doi ani.
 
Dacă aceste prevederi din „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” ar fi fost respectate, exploziile din Sighet nu ar fi avut loc. De asemenea, pentru toate situaţiile în care s-ar produce scăpări necontrolate de gaze, tot în reglementare tehnică este prevăzută ODORIZAREA (impurificarea cu substanţă specific mirositoare) a gazului, prevedere care, se pare, în Sighet (cel puţin în week-end –ul nefast), nu a fost respectată. Având în vedere cele de mai sus, consider că organele de anchetă trebuie să verifice şi să documenteze / probeze, pe lângă altele, OBLIGATORIU următoarele aspecte (care sunt cauzele primare ale exploziilor în lanţ):
o „Cartea Construcţiei” - proiectul de execuţie a reţelei din zonă – are sau nu prevăzut răsuflător în dreptul ramificaţiei (T-ului) cu pricina – dacă NU, responsabilii sunt proiectantul şi verificatorul de proiect, dar si administratorul reţelei care nu a sesizat această neconformitate legală;
o Procesul verbal de recepţie a lucrărilor de construcţii montaj – răsuflătorul a fost executat sau nu? – vinovăţiile se împart între constructor şi beneficiar (administratorul reţelei);
o Înscrisurile din evidenţele administratorului de reţea – ordinele de serviciu zilnice – cu ce periodicitate s-au efectuat inspecţiile şi verificările la răsuflătorul cu pricina – încadrarea în prevederile normativului, constatările / raportările operatorilor din teren.
 
De asemenea, consider că nu sunt de neglijat şi se impun a fi documentate prioritar:
o nivelul de odorizare a gazului livrat în Sighet în perioada incidentului;
o când, cu ce tematică s-au făcut verificările tehnice ale operatorului de gaze din Sighet? - au avut aceste controale ca obiectiv verificarea respectării de către operatorul de distribuţie a prevederilor regulamentare prin care se previn asemenea incidente – respectiv starea şi operativitatea răsuflătorilor? - mă gândesc aici la inspecţiile pompierilor şi în mod deosebit ale Agenţiei Naţionale de Reglementare în Energie (care cuprinde şi fosta ANRGN şi care a acordat, conform legii, licenţă de operare la distribuitorul de gaze din Sighet, dar care are şi atributul legal de a verifica în teren daca acest operator respectă întocmai sau nu prevederile din „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”) - dacă aceste verificări/controale nu s-au făcut, în opinia mea, inspectorii care ar fi trebuit să facă acest lucru la înălţimea pregătirii lor profesionale (pentru asta iau salariu din impozitele noastre) sunt co-făptaşi (au favorizat infractorul) ai nedoritului incident.
 
În încheiere, doresc să atrag atenţia că, aşa cum o cunosc eu, reţeaua de distribuţie gaze naturale din Sighet are o mulţime de neconformităţi faţă de prevederile regulamentare, ceea ce face posibilă apariţia unor noi incidente asemănătoare. Desigur, acum, în perioada de iarnă, ar fi inuman să recomand efectuarea unor verificări şi remedieri / reparaţii ce se impun – dar acestea ar trebui făcute cât mai urgent posibil (când lipsa gazelor este mai suportabilă de către populaţie). În orice caz, recomand populaţiei vigilenţă maximă, respectiv atenţie sporită la eventual „miros de gaz” şi anunţarea imediată (eu zic prin telefon la 112, ca să rămână dovada că a fost anunţat) a oricărei anomalii care poate proveni din instalaţiile de gaze – dar mai ales, până la sosirea echipelor de intervenţie limitarea accesului în zonă şi interzicerea oricărei surse de foc sau descărcări (scântei) electrice. De asemenea rog ca să nu uitaţi că exploziile de gaze nu sunt o fatalitate, sunt rezultatul incompetenţei şi neprofesionalismului unor semeni de ai noştri, pe care îi plătim, fie direct prin facturile de gaze, fie indirect prin impozitele noastre.
Cu compasiune pentru victimele exploziilor repetate de gaze din oraşul meu natal,
Dr. ing. LINGVAY Iosif,
Secretarul ştiinţific al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică - INCDIEICPE-CA, Bucureşti

Share
 

Dr.Max - Farmacie

Sustine Sighet-Online.ro

Amount: 


Banner
Banner
Banner
DICTIONAR ONLINE:

Vremea


.
.
.

©Copyright 2008 - 2013 Sighet-Online.ro    Termeni si conditii  |  Sitemap  |  RSS  |  Despre noi  |  Contact