Inaltarea Domnului Imprimare 722 Afişări
Scris de Pr. Protopop Vasile Aurel Pop   
Miercuri, 16 Mai 2018 10:03

În miezul operei răscumpărătoare a Fiului lui Dumnezeu stă jertfa Sa pe Cruce, jertfă ce are la temelie iubirea Sa fără de margini. Orice lucru important nu este uşor de împlinit, şi cere multă trudă şi osteneală, cere ascultare şi smerenie, dăruire până la jertfă.

Dacă privim cu luare aminte în istoria bimilenară a poporului nostru român şi dreptcredincios vom găsi nenumărate exemple de jertfire a multor fraţi ai noştri întru credinţă, a eroilor poporului nostru, românesc şi dreptcredincios, care au înţeles chemarea vremii, care au înţeles şi s- au pus în slujirea aspiraţiilor mari ale neamului nostru.

Precum Hristos S- a adus jertfă pe altarul crucii aşa şi mulţi fraţi ai noştri, fraţi de neam şi de credinţă s- au jertfit pe altarul patriei. Întotdeauna la Înălţarea Domnului îi pomenim pe toţi eroii neamului nostru, din toate timpurile şi din toate locurile, pe toţi aceia care şi- au jertfit viaţa pentru apărarea ţării, pentru realizarea unităţii statale, pentru înlăturarea oricărei forme de înrobire a românilor.

Cinstirea eroilor intră în tradiţia tuturor popoarelor. Unele popoare ortodoxe şi- au trecut marii eroi ai neamului lor şi ai credinţei în rândul sfinţilor. Aşa am făcut şi noi românii cu Ştefan cel Mare, Neagoe Basarab, Constantin Vodă Brâncoveanu, cel care şi- a jertfit viaţa, alături de cei patru fii ai săi, în ziua de Sfântă Mărie Mare din anul 1714, martirizat pentru că a rămas statornic în credinţa ortodoxă.

Alături de aceştia în ziua de Înălţare, în mod sărbătoresc, îi cinstim şi pe alţi mulţi domni români sau mari comandanţi de oşti, pe ostaşii din popor care, la chemarea ţării, au lăsat coarnele plugului  şi au pus mâna pe arme, luptând pentru apărarea gliei străbune, ori de câte ori erau atacate hotarele ţării de neprieteni. Eroi sunt şi Horia, Cloşca şi Crişan şi cei împreună cu ei, ce au luptat împotriva asupritorilor, Tudor Vladimirescu şi pandurii săi, ţăranii conduşi de Avram Iancu şi alături de ei şi preoţi şi teologi, care s- au ridicat la luptă pentru drepturi naţionale şi sociale în anii 1848- 1849, apoi cei care au luptat pentru independenţă la 1877- 1878, la care îi adăugăm şi pe memorandişti. Eroi au fost zecile de mii de tineri ce s- au jertfit în primul război mondial pentru reîntregirea neamului nostru românesc, pentru realizarea Marii Uniri din 1 Decembrie 1918. Anul 2018 a fost proclamat, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, drept Anul Omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, în Patriarhia Română. Ne aducem aminte şi cinstim sutele de mii care şi- au jertfit viaţa în cea de a doua mare conflagraţie mondială a sec. al XX- lea, pe câmpul de luptă cât şi în lagăre, în prizonierat. Nu uităm a- i aminti şi cinsti pe cei care au avut curajul, cu preţul vieţii , să înfrunte regimul comunist ateu, pe cei care au luptat în munţi, şi au sfârşit în faţa plutoanelor de execuţie, pe cei care au fost în amară detenţie în închisorile de la Jilava, Sighet, Piteşti, Aiud, Gherla, Râmnicu Sărat, Miercurea Ciuc, la canal şi în alte părţi. Nu trebuie să- i uităm nici pe fraţii noştri din Basarabia şi Bucovina, deportaţi din locurile natale, şi duşi în amară robie, tinerii nevinovaţi care şi- au jertfit viaţa în decembrie 1989.                                                                

Ceea ce facem noi la marele praznic al Înălţării Domnului la Cer,pomenirea eroilor neamului este şi o împlinire a îndemnului Sfântului Apostol Pavel:”Aduceţi- vă aminte de mai marii voştri, care v- au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu, priviţi cu luare aminte cum şi- au încheiat viaţa şi urmaţi- le credinţa”( Evrei 13, 7 ).        

Sărbătoarea Înălţarea Domnului, cu pomenirea eroilor, se îngemănează într-un mod fericit. În această zi sfântă a Înălţării Domnului la cer, facem pomenire a înălţării sufletelor acestor eroi spre tronul Tatălui Ceresc, având nădejdea învierii, „ ştiind că Acela Care L-a înviat pe Domnul Iisus” îi va învia şi pe ei” şi-i va aşeza alături de El”( II Corinteni 4, 14 ).

În ziua de Înălţarea Domnului, 25 mai 2017, la ora 12,00 vom sluji un parastas pentru eroii neamului nostru la Monumentul Eroilor din Centrul civic nou. Vom porni la 11,45 de la Biserica Adormirea Maicii Domnului şi în procesiune ne vom deplasa la monument. 

 

Vă invităm să participaţi cât mai mulţi, în semn de cinstire pentru toţi ce ce- au luptat şi s- au jertfit pentru demnitatea, libertatea şi reîntregirea poporului nostru român şi dreptcredincios.

Pr. Protopop Vasile Aurel Pop


Share