Duminica Rusaliilor – Ziua de naştere a Bisericii Imprimare 516 Afişări
Scris de Alexandru Lucian   
Duminică, 12 Iunie 2011 05:37
În duminica a VIII-a după Învierea Domnului Biserica Ortodoxă este sărbătorită Pogorârea Sfântului Duh. Cunoscută şi sub numele de Rusaliile sau Cincizecimea ea constituie cea mai veche sărbătoare creştină împreună cu cea a Paştilor, fiind prăznuită din vremea Sfinţilor Apostoli.
Până la începutul secolului V Cincizecimea era o sărbătoare dublă: a Înălţării Domnului şi a Pogorârii Duhului Sfânt, ulterior devenind sărbători separate cu accentul pus pe un evenimente diferite dar cu o legătură strânsă între ele. În biserică se aduc astăzi frunze verzi de tei care se binecuvintează şi sunt împărţite apoi credincioşilor, simbolizând limbile ca de foc ale puterii Sfântului Duh, Care S-a pogorât peste Sfinţii Apostoli. Este evenimentul făgăduit de Mântuitorul Hristos Apostolilor Săi în cuvântarea de despărţire: „Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine” (Ioan 15, 26), El fiind „Cel care vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte de toate cele ce v-am spus” (Ioan 14, 26).
Înainte de Înălţare Domnul Hristos le-a cerut sfinţilor Săi ucenici să rămână în Ierusalim până ce se vor îmbrăca cu putere de sus, Duhul Sfânt fiind numit „făgăduinţa Tatălui” (Luca 24, 49). La zece zile după Înălţare la ceasul al treilea din zi, ce corespunde cu ora 9 dimineaţa, a avut loc evenimentul sărbătorit astăzi. Sub chipul limbilor ca de foc într-o zi de sărbătoare iudaică în Ierusalim, Cetatea Păcii, unde erau veniţi evreii din Ţara Sfântă dar şi din diasporă, pogorârea Sfântului Duh a fost în văzul mulţimilor adunate iar prima reacţie a fost glosolalia, adică vorbirea în diferite limbi. Cei ce îi auzeau pe cei 12 apostoli, căci între timp a fost ales Sfântul Apostol Matia în locul lui Iuda Iscarioteanul, au rămas surprinşi pentru că îi auzeau vorbind în limba lor. Din oameni fricoşi, neînvăţaţi Sfinţii Apostoli încep misiunea pentru care au fost aleşi, şi anume propovăduirea Evangheliei la toată făptura. Prin glasul Sfântului Apostol Petru cuvântul Evangheliei este vestit celor prezenţi în Ierusalim, este arătată această zi ca fiind profeţită încă din Vechiul Testament de proorocul Ioil. Iar în urma predicii sale s-au botezat ca la 3000 de suflete, luând naştere Biserica – instituţie divino-umană văzută.
Biserica aşadar astăzi îşi sărbătoreşte ziua de naştere. Trebuie subliniat faptul că toţi apostolii au fost hirotoniţi în mod egal şi fiecare deţine deplinătatea ei numai în comuniune, unul cu celălalt. Sfânta Evanghelie de astăzi îl prezintă pe Mântuitorul Hristos vorbind mulţimilor în templu la sărbătoarea iudaică a corturilor despre Duhul Sfânt: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-l primească acei ce cred în El” (Ioan 7, 37-39). Cea de a treia Persoana a Sfintei Treimi, Duhul Sfânt este Cel care asigură viaţa, desăvârşeşte şi plineşte misiunea Mântuitorului Hristos. Prin El ne putem însuşi mântuirea obiectivă dăruită de Mântuitorul Hristos prin Jertfa Sa. El se dă tuturor oamenilor ce au primit Botezul la Taina Sfintei Mirungeri când cu pecetea darului Duhului Sfânt este însemnat noul creştin. Duhul Sfânt schimbă oamenii precum spune şi troparul acestei zile: „Binecuvântat eşti, Hristoase Dumnezeul nostru Cel ce prea înţelepţi pe pescari ai arătat, trimiţându-le lor Duhul Sfânt. Şi printr-înşii lumea ai vânat, Iubitorule de oameni, slavă Ţie!”. Din pescari, oameni simpli, fără o educaţie la marile şcoli ale antichităţii greco-romane Sfântul Duh i-a călăuzit la tot adevărul învăţându-i toate ce trebuie să vorbească înaintea celor ce îi vor prigoni.
Urmaşii direcţi ai Sfinţilor Apostoli, episcopii, preoţii şi diaconii au fost hirotoniţi prin punerea mâinilor şi transmiterea harului preoţiei se cunosc prin succesiunea apostolică, prin originea preoţiei lor până la Sfinţii Apostoli. Ceea ce trebuie reţinut din această sărbătoare este începutul unei noi epoci în istoria mântuirii, epocă ce va dura până la sfârşitul veacurilor. Importanţa acestei zile este una majoră deoarece fără pogorârea Sfântului Duh şi începutul activităţii Sfinţilor Apostoli, activitatea Mântuitorului Hristos ar fi putut fi asemănată cu una a marilor învăţători, filosofi, oameni cu o pregătire intelectuală dintr-au anumit timp şi loc. În vechime avea loc botezul catehumenilor adică al oamenilor ce aveau anumite cunoştineţe teoretice despre învăţătura creştină. În sâmbăta ce precede Duminica Mare se face pomenirea generală a celor adormiţi, Moşii de vară, pentru ca şi ei – membri ai Bisericii să se bucure de lucrarea de viaţă facătoare a Duhului Sfânt. Rugăciunea Împărate Ceresc cea cu care începem acasă îndeosebi şirul rugăciunii spre lauda lui Dumnezeu este închinată Persoanei Duhului Sfânt pentru că prin harul primit la Sfintele Taine şi ierurgii suntem pe drumul mântuirii.
Pentru SighetOnline, Alexandru Lucian, student la Facultatea de Teologie din Iasi

Share
Ultima actualizare Duminică, 12 Iunie 2011 06:37