161 de profesori din Maramureş au susţinut examenul de Definitivat Imprimare 779 Afişări
Scris de infoMM.ro   
Sâmbătă, 22 Aprilie 2017 12:54

Proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017, s-a desfăşurat în 20 aprilie, în 42 de centre de examen din ţară (câte unul în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti).
 
La acest examen s-au înscris 6.417 candidaţi (161 din Maramureş) care au îndeplinit condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. În această sesiune, examenul naţional pentru definitivare în învăţământ se organizează la 90 de discipline.
 
Proba scrisă a conţinut itemi din domeniul disciplinei de specialitate şi al metodicii predării/didacticii acesteia. Spre deosebire de anul trecut, nivelul de competenţă didactică este evaluat şi prin portofoliul profesional, elaborat conform precizărilor din programa de pedagogie şi psihologie şcolară corespunzătoare funcţiei didactice ocupate.
 
După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor a fost de patru ore, timp ce a putut fi depăşit doar în cazul candidaţilor cu nevoi speciale care au solicitat acest lucru. Subiectele, traducerea acestora (pentru candidaţii care au solicitat susţinerea lucrărilor în limba maternă) şi baremele de evaluare au fost asigurate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi au fost publicate în 20 aprilie, după susţinerea probei scrise, pe subiecte.edu.ro. Lucrările scrise vor fi evaluate în şase centre organizate la nivel naţional. Atât programele de examen, pentru toate disciplinele, cât şi modelele de subiecte şi baremele pentru disciplinele de examen au fost postate pe definitivat.edu.ro şi subiecte.edu.ro.
 
Nota minimă de promovare a examenului este 8. Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Examenul certifică şi faptul că un cadru didactic debutant care a optat pentru această carieră dispune de pregătirea necesară pentru exercitarea profesiei didactice şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învăţământ preuniversitar şi de a participa ulterior la susţinerea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice.
 
Primele rezultate vor fi afişate marţi, 25 aprilie, la centrele de examen şi pe http://definitivat.edu.ro/. Contestaţiile vor fi depuse în centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 25 aprilie, după afişarea rezultatelor, şi 26 aprilie. Rezultatele finale se afişează la centrele de examen şi pe site-ul examenului duminică, 30 aprilie. Transmiterea la nivel central a tabelelor nominale cu candidaţii admişi şi validarea rezultatelor examenului prin ordin de ministru are ca termen-limită data de 22 mai.
 
SURSA InfoMM.ro

Share