Valoarea punctului de pensie este de 917,5 lei. Idemnizaţiile pentru veteranii de război rămân la nivelul din decembrie. Impozitul pe venit şi plata CASS vor fi eliminate Imprimare 967 Afişări
Miercuri, 11 Ianuarie 2017 08:05

Casa Judeţeană de Pensii Maramureş anunţă schimbări odată cu debutul noului an. Începând cu 1 ianuarie 2017, stabilirea valorii punctului de pensie, a cuantumului indemnizaţiei de însotitor, a indicelui de corecţie şi a bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate asupra veniturilor din pensii vor fi diferite faţă de anul precedent.

Indice de corecţie, de 1,14

Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, şi va fi de 734 lei. Indicele de corecţie în anul 2017 va fi 1,14. Începând cu 1 ianuarie 2017, pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurari sociale de sănatate o reprezintă numai partea de venit care depaşeşte valoarea de 918 lei. Valoarea punctului de pensie va fi 917, 5 lei. “Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, în situaţia în care veniturile bazei de calcul depăşesc valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut , contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează în limita acestui plafon, care este 13.405 lei. Astfel, până la adoptarea legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2017, pentru pensiile al căror cuantum este mai mare de 13.405 lei, contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate se va calcula numai asupra sumei de 12.487 lei (13405 lei-918 lei)”, a arătat Lucica Pop, director executiv al Casei Judeţene de Pensii Maramureş.

Idemnizaţiile pentru veteranii de război rămân la nivelul din decembrie.

Având în vedere prevederile privind unele măsuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele măsuri fiscal-bugetare şi alte precizari, pentru lunile în care aceştia contribuie la aceste fonduri, reprezentanţii Casei Judeţene de Pensii Maramureş vin cu mai multe precizări.

În perioada 1 ianuarie – 28 febrauarie 2017 se menţin în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2016 mai multe drepturi. În cauză este vorba despre indemnizatiile prevazute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile şi publicările ulterioare;

De asemenea, este vorba şi despre drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de razboi, cu modificarile şi completările ulterioare, cu excepţia indemnizaţiilor prevăzute al art. 1 din această lege şi despre drepturile prevăzute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, cu exceptia cuantumului despăgubirilor ce reprezintă contravaloarea terenului la care erau îndreptăţiti veteranii de război şi nu au putut fi împroprietăriţi conform legii.

 

Sursa - infomm.ro


Share