Claudius Aeliani Partea a LXVIII-a: Ist. div. 9.41.: Despre Pausanias şi Simonide Imprimare 84 Afişări
Scris de Valentin-Claudiu I. DOBRE   
Luni, 13 Septembrie 2021 13:19

Preambul: Claudius Aeliani este un autor clasic bilingv în latină-greacă, denumit meliglossos (cel dulce la vorbă), născut la Praeneste (astăzi Palestrina) în Latium, peninsula italică cca. 175 e.n. – decedat cca. 235 e.n.

A scris lucrări din care s-au păstrat cel puţin două: <De natura animalium> în 17 cărţi şi Varia Historia în 14 cărţi, pentru care încercăm fragmentar sumare traduceri din engleză şi franceză (indicând sursele)…

Alte lucrări s-au păstrat fragmentar: <Asupra providenţei> şi <Despre manifestările divine>…

Preferăm să prezentăm în continuare variantele comparate, franceză– română pentru facilitarea eventualelor corecturi ale traducerii în limba română.

Text franceză 9.41.: Claudius Aeliani scrie în istorisiri diverse/Varia Historia 9.41: < De Pausanias et de Simonide. PAUSANIAS, roi de Sparte, se trouvant un jour à table avec Simonide de Céos, le pria de débiter quelque sentence : souvenez-vous que vous êtes homme, lui dit Simonide en riant. Pausanias ne fit aucune attention à ce mot, et n'en profita pas : il était dès lors fortement attaché au parti des Mèdes (46); et fiers de ses liaisons d'hospitalité avec leur roi; peut-être aussi le vin avait-il égaré sa raison. Mais lorsqu'il se vit renfermé dans le temple de Minerve Chalciaeque (47), luttant contre la faim, près de mourir du genre de mort le plus cruel, il se souvint de Simonide : "Hôte de Céos, s'écria-t-il par trois fois, il y avait un grand sens dans votre réponse; aveugle que j'étais, je n'en ai pas connu le prix (48)".>preluat din traducerea franceză din limba greacă cu note de M. Dacier, Paris, Imprimeria lui Auguste Delalain, 1827, de pe site-ul: remacle.org/bloodwolf/ historiens/elien…).

 

Text română Ist. Div. 9.41.: <Despre Pausanias şi Simonide. Pausanias, rege al Spartei, aflându-se într-o zi la masă cu Simonide din Ceos, l-a rugat să pronunţe câteva sentiinţe: reamintiţi-vă că sunteţi om, îi spuse Simonide râzând. Pausanias nu acordă nicio atenţie vorbei şi nu a priceput: era destul de ataşat de partida Mezilor (46); şi mândru de legăturile de ospitalitate cu regele lor; poate şi vinul i-a amorţit raţiunea. Dar pe când se găsea închis în templul Minervei Chalciaeque (47), luptând contra foamei, aproape de a muri în modul cel mai crud, își aminti de Simonide: "Oaspete din Ceos, îi scrise de trei ori, era un perfect sens în fraza D-stră: orbit cum eram, n-am ştiut să preţuiesc (48)  ">.

 

Comentarii:

(46)      Voy. le chap. 7 du liv. IV, et la note 3.

(47)      Chalciaque, surnom que les Lacédémoniens donnèrent à Minerve, parce que, suivant les uns, elle avait à Sparte un  temple d'airain; suivant les autres, parce que ce temple avait été bâti par les habitants de Chalcis

(48)      Crésus, en pareille circonstances se ressouvint de même de Solon, et  l'appela trois fois à haute voix. Hérodote I, 86

Traducere comentarii:

(46)      A se vedea cap. 7 a cărţii IV şi nota 3.

(47)      Chalciaque: Supranume pe care Lacedemonienii îl dădeau Minervei, deoarece, după unii, ea avea la Sparta un templu de aramă; după alţii, deoarece acest templu fusese ridicat de locuitorii din Chalcis

(48)      Cresus, în circumstanţe asemănătoare reamintindu-şi la fel de Solon l-a chemat de trei ori cu glas tare. Herodot I, 86.

Tradus astăzi pro-bono patru al lui septembrie douămiidouăzecişiunul cu pioşenie, toujours pro-bono pentru sighet-online. 

Scris de Valentin-Claudiu I. DOBRE şi Gheorghiţa N. Dobre din surse scrise şi internet


Share
Ultima actualizare Miercuri, 22 Septembrie 2021 18:00