Claudius Aeliani Partea a 25-a: De natura animalium: 17.36. Imprimare 85 Afişări
Scris de Valentin-Claudiu I. DOBRE   
Luni, 13 Septembrie 2021 13:15

Preambul: Claudius Aeliani este un autor clasic bilingv în latină-greacă, denumit meliglossos (cel dulce la vorbă), născut la Praeneste (astăzi Palestrina) în Latium, peninsula italică cca. 175 e.n. – decedat cca. 235 e.n.

A scris lucări din care s-au păstrat cel puţin două: <De natura animalium> în 17 cărţi şi Varia Historia în 14 cărţi, pentru care încercăm fragmentar sumare traduceri din engleză şi franceză (indicând sursele)…

Alte lucrări s-au păstrat fragmentar: <Asupra providenţei> şi <Despre manifestările divine>…

Text:  Claudius Aeliani în latină, engleză şi română

Latină Liber Decimus, 17.36: Cameli carnes a leonibus comedi solere testimonio est Herodotus: cum in Xerxis camelos, qui commeatum portarent,  p249 dicit leones invasisse, et ex aliis animalibus nulla, neque jumenta, neque homines attigisse. At mihi Herodotus paucarum in natura rerum peritus videtur, qui leones Thracios miratur voluptatem in cibo unam alteri praeposuisse; nam camelos quantopere appetant, Arabes sciunt, et quincunque regionem leonum simul et camelorum parentme atque nutricem habitant. Iiy non admiror, si leo vi quadam naturali et occulta cameli carmen expetit, et in hoc animal etiam nunquam prius visum sui satiandi causa irruit. Appetitus enim naturalis eos, etiam cum primum vident, ut suavissimum inde sibi futurum parent alimentum, incitat.>. (preluat de pe site-ul educaţional al Univ. din Chicago).

Engleză 17.36: < The lion delights to eat the flesh of camels. Herodotus bears witness to this when he says [7. 125] that lions fell upon the camels of Xerxes which were carrying his provisions. But they did no damage to any other living beings, neither beast of burden nor man, so he says. But in his examination of the food of Thracian lions Herodotus shows little knowledge. The Arabians however, and all whose country is at once the mother and the nurse of lions, know these things. At any rate I should not be surprised if it were by some mysterious instinct that the lion, in spite of having never seen one before, delights to eat the flesh of a camel, if he chances to come across one. For a natural appetite kindles the desire for a specific food even in those who have never seen it before..>. (preluat de pe attalus.org)

Română 17.36: <Leii adoră să mănânce carnea cămilelor. Herodot aduce mărturie despre aceasta când spune [7.125] că leii se aruncă asupra cămilelor lui Xerxes când îi poartă proviziile. Dar nu aduc prejudicii unei alte fiinţe vii, nici animal de povară sau om, aşa după cum spune. Dar în examinarea mâncării leilor din Tracia, Herodot demonstrează puţină cunoaştere. Oricum, arabii şi toţi cei ale căror ţări sunt deopotrivă mame şi moaşe leilor, cunosc aceste lucruri. În orice caz, nu ar fi de mirare că leul, în ciuda faptului că nu a mai văzut vreodată una, un instinct misterios face ca leul să prefere carnea cămilei, dacă are şansa să dea peste vreuna. Un apetit natural aprinde dorinţa faţă de carnea unui animal, chiar şi la cei care nu l-au mai văzut vreodată  .>.

Tradus pro-bono patru septembrie douămiidouăzecişiunu pro-bono pentru sighet-online.

Scris de Valentin-Claudiu I. DOBRE şi Gheorghiţa N. Dobre din surse scrise şi internet


Share