Unii vorbesc, dar nu gândesc. Alţii – ceea ce e mult mai grav – scriu, dar nu gândesc! Imprimare 890 Afişări
Scris de Horia Picu   
Miercuri, 30 Decembrie 2015 16:14
Specialiştii în ştiri de la Antena 3 (aşa se autodefinesc) lasӑ urme scrise şi, atunci când le lasӑ,  pot fi observaţi mai bine şi apostrofaţi cu asprime sau cu oarecare bunӑvoinţӑ. Pentru cele scrise pe ecran în data de 30 decembrie 2015, la orele 8:18, nu cred cӑ „bunӑvoinţa ” e modalitatea cu care am putea pӑtrunde în mesajul absolut penibil scris pe ecranele televizoarelor în timpul derulӑrii ştirilor. Reiau informaţia(?) furnizatӑ cu nonşalanţӑ de A3:
„Tragedia din Colectiv a mobilizat România într-o acţiune fӑrӑ precedent, în urma cӑreia au murit 63 de oameni.”
 
scria în partea de jos a ecranului, sau pe burtierӑ, termenul folosit de cei care sunt plӑtiţi pentru  a furniza informaţii exacte şi clare telespectatorilor. 
 
Dacӑ ar fi sӑ presupunem cӑ informaţia scrisӑ de A3 e corectӑ (aşa cum ar trebui sӑ fie şi asta, alӑturi de toate celelalte), se înţelege în mod eronat şi chiar scandalos, cӑ România s-a mobilizat dupӑ tragedia din clubul Colectiv într-o acţiune. În urma acestei acţiuni au murit 63 de oameni. Adicӑ România omoarӑ oameni...
 
Nimic mai grotesc, mai mincinos, mai scandalos! România nu poate fi o persoanӑ sau un grup de persoane care fac bine sau rӑu. Trecând peste hilaritatea informaţiei, niciodatӑ o ţarӑ nu se confundӑ cu un grup de cetӑţeni aparţinӑtori, care fac tot binele sau tot rӑul din spaţiul delimitat geografic şi având o conducere politicӑ acceptatӑ pe plan internaţional. 
România, în majoritatea ei, a suferit dupӑ tragedia din clubul bucureştean. A fost greu sӑ priveşti la televizor cele întâmplate, darӑmite sӑ fii printre victime...A fost greu sӑ priveşti la televizor, dar sӑ fi avut o rudӑ în spital dupӑ incendiu, sӑ ştii şi sӑ-i simţi suferinţa, cum ar fi fost?...Sau chiar mai rӑu...
 
Au trecut douӑ luni de la tragedia din Colectiv şi nu suntem în stare sӑ formulӑm o frazӑ care sӑ transmitӑ un  mesaj clar...
 
Poate fi ceva clar, din moment ce în aceeaşi emisiune de informare am auzit cӑ într-o localitate din Baia Mare s-a întâmplat un accident auto?
 
Prezentatorii de la televiziunile de ştiri ar trebui sӑ fie mai restrictiv aleşi pentru apariţii pe post. E cineva care nu pune punct sub nicio formӑ când citeşte ceva. Binevenitele pauze (pentru telespectatori) apar doar atunci când prezentatoarea trebuie sӑ ia puţin aer. Altӑ prezentatoare pune un „h” supӑrӑtor la sfârşitul cuvintelor. Zice „douӑzecihi”, „copiihi”, etc.,etc. Alta, care transmite din afara studioului, ahre phrobleme cu litehra hr. 
 
Nimeni nu-i perfect, dar n-ar fi mai bine ca aceste prezentatoare sӑ lucreze la televiziune fӑrӑ a se face vӑzute şi – poate paradoxal pentru un mijloc de comunicare bazat pe vizual – auzite? Oare cei care redacteazӑ ştirile nu ştiu cӑ nu existӑ o localitate în Baia Mare? Cum ar putea fi o localitate într-un oraş?  Şi totuşi, azi ni s-a prezentat o informaţie despre un accident rutier „într-o localitate din Baia Mare”!!!Tot cei care compun ştirile n-au fost deranjaţi când au revӑzut textul cӑ România s-a mobilizat şi în urma mobilizӑrii au murit 63 de oameni?
 
Sӑ mai amintesc oare de moderatori de emisiuni care vorbesc mai mult decât invitaţii? Stai sӑ te gândeşti dacӑ nu cumva sunt plӑtiţi dupӑ timpul cât vorbesc ei, nu invitaţii...
 
Penibil, penibil, penibil!
 
P.S. O sugestie pentru cum ar fi trebuit sӑ arate textul de la care am început comentariul:
Tragedia din Colectiv, în urma cӑreia au murit 63 de oameni, a mobilizat România într-o acţiune fӑrӑ precedent.
 
Ar fi fost simplu, nu?
 
 

Share