Un spin ş-un trandafir Imprimare 919 Afişări
Scris de Horia Picu   
Sâmbătă, 19 Septembrie 2015 11:04
Un spin, adicǎ Ungaria şi un trandafir, adicǎ U.E. Şi spinul face parte din componența trandafirului. Petalele lui pot fi asemuite cu țǎrile care compun Europa cea nouǎ. Spinii pot fi țǎri precum Ungaria, care au demnitate şi ştiu sǎ vadǎ şi mai departe de lungul nasului, chiar dacǎ s-ar intinde de la Berlin pȃn’ la Bruxelles. 
 
Orban Viktor a ştiut ce spune şi ce face. Europa, ȋn momentul cȃnd au venit primii trimişi ȋn misiune pe continentul nostru, a avut impresia cǎ a gǎsit un spin pe tulpina delicatei flori. L-a criticat pe premierul maghiar pentru faptul cǎ nu lasǎ larg deschisǎ poarta de intrare ȋn țara sa, pentru cine vrei şi cine nu vrei. Deşi au fost primiți cu apǎ şi mȃncare la ȋnceput, trimişii ȋn misiune amestecați cu refugiații pe bune, au refuzat oferta de hranǎ şi apǎ a oficialitǎților din țara vecinǎ. 
Încet-ȋncet şi adormiții... Adormitului Continent (dacǎ se spune Bǎtrȃnul Continent, de ce sǎ nu folosim sintagma Adormitul Continent, pentru cǎ bǎtrȃnii adorm cȃnd nu te aştepți?) au ȋnțeles cǎ exodul unui numǎr atȃt de mare de persoane, ȋn acelaşi timp e ceva care poate pune pe gȃnduri orice minte normalǎ. La ȋnceput, nemții au ȋnfierat atitudinea lui Orban cu o mȃnie pe care, dacǎ n-am şti cǎ roata istoriei s-a ȋnvȃrtit ȋntre timp, am putea-o numi proletarǎ. Apoi, dupǎ ce primii refugiați au fost primiți cu aplauze şi discursuri ditirambice, a venit momentul trezirii din starea de beatitudine. Nici Germania nu poate ține poarta de intrare pe teritoriul ei larg deschisǎ ȋn permanențǎ. Sunt prea mulți doritori de a trǎi acolo şi de a fi plǎtiți de statul german!
 
Vǎd cǎ e o permanentǎ discuție cu accente mȃnioase şi indignate despre faptul cǎ Ungaria face garduri de apǎrare ȋmpotriva valurilor interminabile de refugiați. Ba ȋi aşteaptǎ şi cu tunuri cu apǎ şi gaze lacrimogene cȃnd confundǎ locurile normale de trecere de la vamǎ cu cȃmpurile care n-au altǎ menire decȃt aceea de a fi cultivate cu plante folositoare omului.  
 
Mulți dintre romȃni au trecut din Romȃnia ȋn Ungaria. Ori au vizitat țara vecinǎ, ori au trecut prin Ungaria pentru a ajunge ȋn altǎ țarǎ. Cȃți dintre cei care au trecut granița s-au gȃndit sǎ treacǎ direct peste cȃmp, otova, cum se spune? Sigur n-au fost mulți, dac-au fost... Normal cǎ dintr-o țarǎ ȋn alta se trece pe la punctele de frontierǎ, prezinți acolo un act de identitate şi apoi treci. Nu sunt justificate acum trecerile ilegale. Poate ar fi o justificare cȃnd eşti pe lista de terorişti şi vrei sǎ treci neobservat, alǎturi de miile de oameni care şi-au luat lumea-n cap şi vor sǎ-i vadǎ pe apropiații lor departe de conflictele armate ale contemporanilor puşi sǎ demonstreze prin forța armelor care-i mai tare ȋn drepturi sau ȋn religie.   
 
Gardurile fǎcute de vecini sunt şi ȋn avantajul nostru. Dacǎ le fac, ȋnseamnǎ cǎ din Ungaria nu se poate trece ȋn Romȃnia prin locuri nepermise. Şi nici invers, asta ȋnsemnȃnd cǎ nu vom avea „vizitatori” care evitǎ punctele normale de trecere a frontierei. În plus, gardurile astea pot pune stavilǎ migrǎrii dintr-o țarǎ ȋn alta a faunei cǎutǎtoare de hranǎ. Sǎ nu mai spun de avantajul unei evidente „mejde” care poate rǎmȃne o dovadǎ de netǎgǎduit a bunelor relații dintre cel douǎ țari... 
 
Acum, Germania cam mustǎceşte...Spune cǎ nu poate primi atȃția refugiați cȃt a promis...Şi alte țari europene ȋncep sǎ ȋnțeleagǎ gravitatea fenomenului migrator. Romȃnia e o petalǎ bunǎ a Europei. Deşi s-a spus sus şi tare (cȃt mai sus posibil!) cǎ nu putem primi mai mult de 1700 (cifrǎ aproximativǎ) de transcontinentali, pȃnǎ la urmǎ, inima bunǎ a romȃnului, puțin(?) influențatǎ de apǎsarea continentului care din cȃnd ȋn cȃnd are momente de luciditate, va permite mult mai multor refugiați sǎ se aciueze pe la noi. 
 
Unii dintre cei plecați ȋn lumea largǎ, au ajuns deja ȋn Romȃnia. Cȃnd au aflat cum se numeşte țara, i-a apucat plȃnsul. Pe noi, ne-a apucat rȃsul. Nu de ei, de-ai noştri conducǎtori care ne-au fǎcut vestiți ȋntr-adevǎr ȋn toatǎ lumea!
 
Un om trebuie judecat ȋn funcție de faptele sale. Acum, Orban Viktor e de apreciat. O face deja o bunǎ parte a presei germane, o presǎ care a fost cea mai vehementǎ le ȋnceput ȋmpotriva acțiunilor dispuse de el. Ungaria e o țarǎ membrǎ a UE care ştie sǎ spunǎ NU atunci cȃnd interesele cetǎțenilor sǎi sunt amenințate. La noi, vȃntul bate de la Bruxelles şi mişcǎ şuvițele politicienilor de la Bucureşti. Întotdeauna şi oricȃnd...
                                    
 

Share
Ultima actualizare Sâmbătă, 19 Septembrie 2015 14:31