E BINE SĂ ȘTIȚI – Salariaţii care fumează la locul de muncă vor fi sancționați, dar pot fi și concediați! Imprimare 825 Afişări
Joi, 11 Februarie 2016 11:12
Începând din data de 17 martie, salariaţii nu vor mai avea voie să fumeze în spaţiile închise de la locul de muncă, potrivit unui act normativ ce va intra în vigoare la data respectivă. Persoanele care vor încălca această interdicţie vor risca să fie sancţionate atât de către angajator, cât şi de către poliţişti. În acelaşi timp, angajatorii vor fi nevoiţi să stabilească şi să aplice reguli interne cu privire la interzicerea fumatului şi să afişeze indicatoare pe care să scrie “Fumatul interzis”.
 
Interzicerea completă a fumatului în spaţiile închise de la locul de muncă este prevăzută de Legea nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. Aceasta a apărut în Monitorul Oficial în data de 1 februarie şi va intra în vigoare în 45 de zile de la publicare, adică în data de 17 martie.
Concret, spaţiu închis de la locul de muncă va fi considerat “orice spaţiu care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă”. De precizat este că, potrivit Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, locul de muncă este “locul destinat sa cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii”.
 
Pentru a respecta noile dispoziţii legale, angajatorii vor fi obligaţi să elaboreze şi să pună în aplicare reguli interne referitoare la interzicerea consumului de tutun în spaţiile închise şi să afişeze indicatoare cu textul “Fumatul interzis”. Salariaţii care nu vor respecta noua interdicţie vor risca să fie sancţionaţi nu doar disciplinar, de către angajator, ci şi contravenţional, de către poliţişti, aşa cum a explicat, la solicitarea AvocatNet.ro, Gabriela Dinu (foto stânga), avocat senior la Ţuca Zbârcea & Asociaţii.
 
“Dacă angajatorul respectă toate dispoziţiile legale, însă salariaţii încalcă interdicţia de a fuma la locul de muncă, atunci aceştia vor putea fi supuşi unei duble sancţionări: una disciplinară, aplicată de către angajator (evident, după efectuarea cercetării disciplinare prealabile, acolo unde se impune) şi una contravenţională, aplicată de către organele de poliţie”, ne-a spus Gabriela Dinu.
 
Atenţie! Noua lege interzice complet fumatul şi în spaţiile publice închise, în locurile de joacă pentru copii, în unităţile de învăţământ şi în cele destinate protecţiei şi asistenţei copilului. Totodată interdicţia se va aplica în continuare în unităţile sanitare şi în mijloacele de transport în comun.
 
Salariaţii vor risca inclusiv concedierea
Salariaţilor care încalcă interdicţia de a fuma în spaţiile închise de la locul de muncă li se vor putea aplica sancţiunile disciplinare prevăzute în momentul de faţă de Codul muncii.
 
“Sancţiunile care se vor putea aplica în baza regulamentului intern trebuie să se circumscrie celor stabilite prin Codul Muncii, respectiv sancţiunile disciplinare reglementate de actul normativ amintit. Stabilirea sancţiunii disciplinare este atributul angajatorului. Cu toate acestea, angajatorul nu poate abuza de poziţia sa pentru a aplica o sancţiune disproporţionată în raport cu fapta săvârşită, existând riscul anulării acesteia de către instanţă”, a punctat Gabriela Dinu.
 
Mai exact, sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate de angajator, în cazul săvârşirii unei abateri disciplinare, sunt:
avertismentul scris;
retrogradarea din funcţie (cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea) pentru o durată de cel mult 60 de zile;
reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
Potrivit avocatei consultate de redacţia noastră, deoarece Legea nr. 15/2016 stabileşte că încălcarea interdicţiei de a fuma va reprezenta o abatere disciplinară gravă, angajatorii vor putea să recurgă chiar şi la sancţiuni dure, precum concedierea.
 
“Pentru a deveni un instrument util în mâinile angajatorului, inclusiv din perspectiva pedepsirii abaterilor referitoare la fumat, este recomandabil ca regulamentul intern să stabilească în mod clar situaţiile în care încălcarea interzicerii fumatului poate atrage sancţiuni drastice. În orice caz, conform noilor reglementări, încălcarea regulilor impuse de angajator în legătură cu fumatul ar putea reprezenta o abatere disciplinară gravă. Ca atare,angajatorul este în măsură să aplice sancţiuni dintre cele mai aspre, inclusiv desfacerea contractului individual de muncă. În plus, angajatorul ar putea pretinde de la salariat plata unor despăgubiri care să acopere prejudiciul cauzat prin încălcarea regulilor privind fumatul(mai ales în situaţia în care nerespectarea interzicerii fumatului a cauzat prejudicii de imagine sau materiale angajatorului)”, a precizat avocata de la Ţuca Zbârcea & Asociaţii.
 
În ceea ce priveşte sancţionarea contravenţională, dacă nu respectă interdicţia de a fuma în spaţiile închise de la locul de muncă, salariaţii vor risca să primească de la poliţişti o amendă cuprinsă între 100 şi 500 de lei.
 
Atenţie! Exceptând avertismentul scris, nicio altă măsură disciplinară nu poate fi luată înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
 
Unde se va putea fuma în timpul orelor de lucru?
Din moment ce nu există niciun act normativ care să conţină prevederi referitoare la posibilitatea ca salariaţii să fumeze în timpul orelor de lucru, numai angajatorii pot stabili dacă acordă acestora pauze pentru fumat.
 
“Nu există prevederi legale care să reglementeze intervalele de timp în care salariaţii pot fuma. Din această perspectivă, angajatorul va putea stabili prin regulamentul intern pauzele pentru fumat şi durata acestora”, spune specialista de la Ţuca Zbârcea & Asociaţii.
 
Având în vedere legea care interzice complet fumatul, Gabriela Dinu subliniază că salariaţii nu vor mai putea să consume tutun în niciun spaţiu închis de la locul de muncă: “Din perspectiva condiţiilor fizice/de mediu în care salariaţii pot fuma în timpul orelor de lucru, legea este foarte clară. Astfel, fumatul este interzis cu desăvârşire în spaţiile închise de la locul de muncă. Mai exact, orice spaţiu care are un acoperiş, plafon sau tavan şi este delimitat de cel puţin doi pereţi (fără a avea importanţă materialul din care sunt confecţionaţi sau dacă aceşti pereţi sunt temporari ori permanenţi), este situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii (inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care salariaţii au acces) este considerat spaţiu închis. Practic, conform noii reglementări, salariaţii nu vor mai putea fuma în niciun spaţiu închis aflat la locul de muncă”.
 
Totuşi, din moment ce legea face referire doar la spaţiile închise, salariaţii vor putea fuma doar în locurile ce nu se încadrează în această categorie (în măsura care angajatorii o vor permite). De exemplu, pe un balcon neacoperit (sau acoperit, dar cu un singur perete), o terasă neacoperită (sau acoperită, dar cu un singur perete) sau în curte (atât timp cât vorbim de un spaţiu neacoperit sau acoperit, dar care să aibă un singur perete).
 
Angajatorii pot fi sancţionaţi mai greu pentru nerespectarea noii legi
Persoanele responsabile din instituţiile şi unităţile care administrează spaţiile închise de la locul de muncă sunt cele care trebuie, potrivit Legii nr. 15/2016, să se ocupe de aplicarea interdicţiei de a fuma şi afişarea indicatoarelor cu textul “Fumatul interzis”. Avocata consultată de redacţia noastră afirmă că aceste responsabilităţi revin angajatorilor.
 
“Legea prevede că persoanele responsabile din instituţiile şi unităţile care administrează spaţiile închise de la locul de muncă ar avea obligaţia de a elabora şi pune în aplicare reguli interne cu privire la interzicerea fumatului. Aşadar, o asemenea responsabilitate îi revine angajatorului, prin reprezentanţii acestuia. Angajatorul trebuie să se conformeze obligaţiilor impuse de lege în ceea ce priveşte interzicerea fumatului la locul de muncă prin includerea în regulamentul intern a regulilor aferente, precum şi prin afişarea de indicatoare vizuale privind interzicerea fumatului”, a menţionat Gabriela Dinu.
 
Cu toate acestea, noua lege nu prevede nicio sancţiune pentru angajatorii care nu se vor conforma noilor obligaţii, însă avocata consideră că, într-o astfel de situaţie, pot interveni inspectorii de muncă: “În cazul nerespectării de către angajator a obligaţiilor de a elabora şi aplica regulamentul intern şi de a instala indicatoarele «Fumatul interzis», acesta va putea fi obligat, într-o primă etapă, de către inspecţia muncii la conformarea cu prevederile legale într-un termen impus prin procesul-verbal de control”. Prin urmare, în cazul neconformării în termenul stabilit, inspectorii de muncă vor putea să aplice o amendă cuprinsă între 5.000 şi 10.000 de lei.
 
Notă: Mai multe publicaţii autohtone au informat în mod eronat că Legea nr. 15/2016 va intra în vigoare pe 16 martie. Conform normelor de tehnică legislativă, termenul de 45 de zile se calculează pe zile calendaristice, începând cu data publicării actului în Monitor, acesta expirând la ora 24:00 a celei de-a 45-a zi de la publicare (16 martie), astfel că intrarea în vigoare se produce efectiv pe 17 martie. (avocatnet.ro)
sursa: actualmm.ro

Share