logo

-- EDITORIAL || CULTURA || SPORT || PAGINA ELEVILOR || DINCOLO DE TISA || INTERVIU || DIASPORA SIGHETEANA || PSIHOLOGIE || CULINAR || EDITORIAL --


Participanţii la Simpozionul „220 de ani de învăţământ românesc instituţionalizat la Apşa de Jos" si-au aratat nemultumirea fata de învăţământul în şcolile cu limba română PDF Imprimare Email 2526 Afişări
Scris de Sighet Online   
Vineri, 18 Decembrie 2009 08:40

Participanţii la Simpozionul Internaţional „220 de ani de învăţământ românesc instituţionalizat la Apşa de Jos (1789-2009)” au adresat in 12 decembrie 2009 o scrisoare deschisa Preşedintelui Ucrainei Excelenţei Sale Victor Yuşcenco, Preşedintelui Radei Supreme a Ucrainei Excelenţei Sale Vladimir Litvin, Preşedintelui României, Excelenţei Sale Traian BĂSESCU, Preşedintelui Senatului României, Excelenţei Sale Mircea GEOANĂ, Preşedintelui Camerei Deputaţilor a  României, Excelenţei Sale Roberta ANASTASE pentru a-si arata nemultumirea fata de starea degradantă a învăţământului în şcolile cu limba română de predare din Maramureşul istoric, nordul Bucovinei, nordul şi sudul Basarabiei şi fostul ţinut Herţa.

 Adresare

"Noi, participanţii la Simpozionul Internaţional „220 de ani de învăţământ românesc instituţionalizat la Apşa de Jos (1789-2009)”, organizat de Uniunea Regională a Românilor din Transcarpatia „Dacia”, membră a Uniunii Interregionale „Comunitatea românească din Ucraina”, desfăşurat în zilele de 12-13 decembrie 2009 în Apşa de Jos, Transcarpatia, Ucraina, reprezentând comunităţile româneşti din regiunile Transcarpatia, Cernăuţi, Odesa, Republica Autonomă Crimeea, oraşul Kiev:

 Luând cunoştinţă de starea degradantă a învăţământului în şcolile cu limba română de predare din Maramureşul istoric, nordul Bucovinei, nordul şi sudul Basarabiei şi fostul ţinut Herţa;

Constatând că diversele concepţii, decizii şi ordine elaborate şi emise în ultimii ani de către Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina duc la lichidarea reţelei de şcoli naţionale cu predarea în limba română;

Fiind convinşi, că toate aceste dispoziţii vin în contradicţie cu drepturile constituţionale ale minorităţii româneşti din Ucraina (art.1, 10, 22, 53), prevederile Legii Ucrainei „Cu privire la minorităţile naţionale din Ucraina”, ale Legilor Ucrainei „Cu privire la învăţământ” şi „Cu privire la funcţionarea limbilor în Ucraina”, precum şi cu obligaţiunile internaţionale ale Ucrainei, în special „Convenţia Cadru cu privire la protecţia minorităţilor naţionale”, „Carta Europeană a limbilor regionale şi minoritare”;

În baza Tratatului bilateral ucraineano-român (art.13)

cerem:

1.       Anularea ordinelor Ministrului Învăţământului şi Stiinţei din Ucraina (nr.461 din 26.05.2008 şi nr.496 din 3.06.2008), care duc la reducerea  numărului de şcoli cu limba română de predare;

2.       Testarea absolvenţilor şi examenele de admitere la facultăţi să se desfăşoare în limba lor maternă – limba procesului de învăţământ;

3.       Repartizarea mijloacelor financiare necesare  din Bugetul de Stat al Ucrainei pentru editarea de manuale, literatură artistică, ştiinţifică şi metodică în limba română;

4.       Manualele şcolare să fie tipărite la Cernăuţi şi să fie vizate de specialişti de la Facultăţile Universităţii Naţionale „Iu. Fedkovyci” din Cernăuţi, în special a celor de la Catedra de filologie clasică şi română;

5.        Studierea aprofundată a limbii ucrainene în şcolile minorităţilor naţionale trebuie să decurgă la cel mai înalt nivel, dar nu în detrimentul limbii materne şi a calităţii procesului de învăţământ;

6.       Înfiinţarea unei instituţii de învăţământ superior cu limba română de instruire pentru pregătirea cadrelor didactice naţionale necesare şcolilor şi grădiniţelor din regiunile Cernăuţi, Odesa şi Transcarpatia, unde populaţia românească locuieşte compact.

7.       Recunoaşterea oficială şi nostrificarea diplomelor de licenţă, bacalaureat, doctorat, precum şi a titlurilor ştiinţifice şi a adeverinţelor obţinute după absolvirea cursurilor de perfecţionare profesională în România şi din Republica Moldova;

8.       Respectarea dreptului onomastic tradiţional  românesc la nume şi prenume cu transcrierea corespunzătoare  a acestora în actele de identitate.

9.       Studierea istoriei românilor după manuale elaborate în comun de specialişti în domeniu din România şi Ucraina, cu monitorizarea unei comisii europene;

Starea degradantă în care se află învăţământul în limba română în şcolile din regiunile Cernăuţi, Transcarpatia şi Odesa, numărul cărora în loc să crească scade de la un an la altul sunt un rezultat firesc al politicii de deznaţionalizare şi  ucrainizare forţată prin şcoală  promovată în ultimul timp de autorităţile de resort, împotriva căreea protestăm cu vehemenţă.

Totodată, ne exprimăm speranţa că Preşidenţia şi Rada Supremă a Ucrainei va pune capăt unei asemenea politici distructive, promovate de Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina şi de subdiviziunile lui regionale. În acelaşi timp, credem că îndeplinirea cerinţelor noastre va reprezenta o dovadă, că declaraţiile demnitarilor ucraineni privind orientarea europeană a Ucrainei nu sunt vorbe goale, ci o realitate pe care o dorim cu toţii în scopul păstrării identităţii noastre naţionale."

 


Share
Ultima actualizare Vineri, 18 Decembrie 2009 09:04
 

Dr.Max - Farmacie

Sustine Sighet-Online.ro

Amount: 


Banner
Banner
Banner
DICTIONAR ONLINE:

Vremea


.
.
.

©Copyright 2008 - 2013 Sighet-Online.ro    Termeni si conditii  |  Sitemap  |  RSS  |  Despre noi  |  Contact