logo

-- EDITORIAL || CULTURA || SPORT || PAGINA ELEVILOR || DINCOLO DE TISA || INTERVIU || DIASPORA SIGHETEANA || PSIHOLOGIE || CULINAR || EDITORIAL --


Interviu cu ing. Ioan Caravelea, directorul SC Acaterm SA Sighet PDF Imprimare Email 5683 Afişări
Scris de Florentin Nasui   
Luni, 06 Aprilie 2009 21:28

ing. Ioan Caravelea-Despre apa potabilă, reţelele de canalizare sau staţia de epurare de la Sighet putem scrie un serial. Deocamdată propun să ne oprim la cîteva din modificările legislative din ultima perioadă şi la faptul că Sighetul este de 9 ani singurul oraş din România în care asociaţiile de locatari desfiinţate inconştient nu au fost înlocuite cu noile asociaţii de proprietari capabile să administreze corespunzător blocurile de locuinţe şi să reprezinte legal consumatorii casnici în raport cu furnizorul de servicii apă-canal, de exemplu.

-Pînă în 2013 , România va beneficia de peste 30 miliarde Euro din fondurile Uniunii Europene pentru finanţarea diverselor domenii conform Planului Naţional de Dezvoltare .Din aceasta suma , 20 miliarde Euro reprezintă fonduri structurale şi de coeziune destinate finanţării unor activităţi detaliate în cadrul a 7 programe operaţionale. Domeniul nostru de activitate este acoperit prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, care dispune pentru această perioadă de 4,5 miliarde Euro din fonduri europene la care se adaugă cofinanţarea naţională. Mai concret, România trebuie să realizeze investiţii importante în sectorul de apă si canalizare, pînă în anul 2015, pentru un număr de 263 aglomerări urbane cu peste 10.000 locuitori echivalenţi şi pînă în anul 2018 pentru 2346 aglomerări urbane cuprinse între 2000 si 10.000 locuitori echivalenţi. Obiectivul specific al POS Mediu –Axa prioritară 1 îl constituie imbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă/ apă uzată şi stabilirea unor structuri regionale eficiente pentru managementul acestor servicii. Am făcut aceasta introducere deoarece pentru atingerea acestor obiective specifice s-a acţionat ulterior prin crearea unui cadru instituţional şi legislativ coerent. Astfel obiectivul privind îmbunătăţirea calităţii şi accesului la infrastructura de apă şi canalizare, respectiv reabilitarea şi extinderea sistemelor de utilităţi publice este concretizat în judeţul nostru în acest moment prin pregătirea unei aplicaţii de finanţare pentru un proiect major de investiţii cu o valoare estimată de 120 milioane Euro. Din această sumă, pentru municipiul Sighetu Marmaţiei sunt alocate 20 milioane Euro pentru lucrări de modernizare şi extindere reţele de apă, canalizare şi pentru reabilitarea staţiei de epurare.

-Aşa s-a ajuns ca pentru un număr de 13 oraşe şi municipii din Maramureş, operator unic al serviciilor de apă-canal să fie SC Vital Baia Mare, care, fireşte vrea să intre în legalitate şi să perfecteze noile contracte de furnizare a serviciilor de apă canal cu consumatorii care încă nu au un reprezentat legal desemnat de ei sau nu sunt constituiţi într-o asociaţie de proprietari.

-În ceea ce priveşte stabilirea structurilor regionale cu capacitate de management adecvată serviciilor de apă şi apă uzată s-a realizat o constructie instituţională ca o condiţie de finanţare pentru proiectele finanţate de UE , care are ca principale elemente urmatoarele : Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, Operatorul regional şi Contractul de delegare . În acest fel , în judeţul Maramureş prin voinţa de asociere a unităţilor administrativ-teritoriale s-a înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară –Maramures care în numele şi pe seama unităţilor administrativ –teritoriale membre a încheiat în data de 17.11.2008 Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare cu SC VITAL SA în calitate de Operator regional . Din acest moment putem vorbi despre SC VITAL SA ca operator cu drepturi de furnizare /prestare a serviciilor de apă şi canalizare şi de exploatare a sistemelor publice de apă şi canalizare aferentă acestora, în condiţiile şi termenii din Contractul de delegare şi în conformitate cu normele legale şi reglementările aplicabile: Legea 51/2006- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice,

Legea 241/2006 – Legea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare

OUG 13/2008 – pentru modificarea şi completarea L 51/2006 si a L 241/2006

Ordinul nr. 88/2007 al Preşedintelui ANRSC – Regulament cadru al serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, Ordinul nr. 90/2007 al Preşedintelui ANRSC, Contract cadru al serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare.

-Vor fi mari diferenţe între ce au plătit sighetenii de la blocuri pînă acum şi ce vor plăti de acum încolo? Sau totul depinde de ei.

-În întreaga legislaţie care guvernează activitatea operatorilor de servicii publice sunt prevăzute în capitole distincte raporturile dintre operator şi utilizatori ,a drepturilor şi obligaţiilor fiecăreia dintre părţi , a locului pînă unde se întind drepturile şi obligaţiile unuia şi de la care încep drepturile şi obligaţiile celuilalt.

Concretizînd, acest loc denumit punct de delimitare , este locul de branşare dintre instalaţiile aflate în proprietatea /administrarea operatorului şi instalaţiile aflate în proprietatea /administrarea utilizatorului .În acest loc se montează ,de regulă contorul de branşament, faţă de acest loc se stabileşte apartenenţa instalaţiilor şi a obligaţiilor ce revin părţilor privind exploatarea, întreţinerea şi repararea acestora. Necesitatea organizării în asociaţii , apare pentru acea categorie de utilizatori care beneficiază colectiv de servicii respectiv pentru utilizatorii din clădiri- blocuri de locuinţe-condominiu. La aceste imobile punctul de delimitare este contorul general din căminul de branşament al blocului si nu apometrul individual din apartament. Aceste apometre vor putea fi utilizate ca repartitoare de costuri de către asociaţia de proprietari în operaţiunnea de repartizare pe apartamente a cantităţii de apa indicată de contorul general de branşament. Diferenţele care pot sa apară intre cantitatea indicată de contorul de branşament şi cantitatea totală indicată de toate contoarele de apartament se estimează la această dată la 1-1.5 mc/apartament putînd fi influenţată de pierderile pe partea comună (conducte de distribuţie din subsol , coloane, integralitatea măsurării consumului de către contoarele individuale din apartamente, clasa de precizie a contoarelor individuale)

Trebuie subliniat însă că Asociaţia nu are doar această menire ci este o formă de organizare în care proprietarii individuali de apartamente sau de spaţii cu altă destinaţie decît cea de locuinţă din cadrul unui imobil, bloc, tip condominiu îşi gestionează proprietatea comună pe care o deţin în cota parte indiviză (subsolul, instalaţiile din subsol, coloanele, casa scării, faţadele, acoperişurile, uscătoriile etc). Mulţi dintre cetăţenii din blocuri au constatat direct cît de dificilă a fost, în lipsa asociaţiei, rezolvarea unor probleme apărute la partea comună, respectiv igienizarea unor subsoluri, construirea de şarpante etc. Prin Legea 230/2007 şi HG 1588/2007 sunt reglementate aspectele juridice, economice şi tehnice cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari precum şi la administrarea şi exploatarea clădirilor-blocuri de locuinţe- condominii. Pentru a putea discuta şi alte aspecte concretizate în unele întrebări frecvente puse de cetăţeni cum ar fi : modul de constituire al asociaţiei, cheltuielile ocazionate de această acţiune, situaţia utilizatorilor care au datorii, riscurile gestionării incorecte a fondurilor asociaţiei de proprietari etc reamintesc pe această cale că în zilele de 7şi 8 aprilie 2009 ora 16 sunt invitaţi reprezentanţii blocurilor de locuinţe la sediul societăţii Acaterm, conform anunţurilor afişate. Aş mai adăuga că la această dată utilizatorii beneficiari ai serviciilor de apă şi canalizare din 1.216 apartamente, reprezentînd 31 de blocuri de locuinţe sunt reprezentaţi în relaţia cu operatorul prin persoane desemnate.

-În acest fel, beneficiarii de la bloc dobîndesc calitatea de utilizatori, în sensul legii şi devin parte în contractul de furnizare/prestare , neexpunîdu-se riscului de a rămîne fără aceste servicii. Dar, despre acest risc cît şi despre alte chestiuni vitale, vom vorbi în alt episod.

Autor: Florentin NĂSUI

Sursa: Graiul Maramuresului


Share
Ultima actualizare Marţi, 07 Aprilie 2009 05:53
 

Dr.Max - Farmacie

Sustine Sighet-Online.ro

Amount: 


Banner
Banner
Banner
DICTIONAR ONLINE:

Vremea


.
.
.

©Copyright 2008 - 2013 Sighet-Online.ro    Termeni si conditii  |  Sitemap  |  RSS  |  Despre noi  |  Contact