logo

-- EDITORIAL || CULTURA || SPORT || PAGINA ELEVILOR || DINCOLO DE TISA || INTERVIU || DIASPORA SIGHETEANA || PSIHOLOGIE || CULINAR || EDITORIAL --


Sextus Iulius Frontinus Partea XX-a: De aquis: 1.19. PDF Imprimare Email 127 Afişări
Scris de Valentin-Claudiu I. DOBRE   
Sâmbătă, 04 Decembrie 2021 10:38

Preambul: Frontinus a scris despre aprovizionarea cu apă a cetăţii Romei.

Text:  Frontinus în latină (versiunea publicată de Loeb în 1925, acum în domeniul public), engleză (traducere de Charles E. Bennet în ediţia Loeb din 1925) şi română. Texte on-line latină şi engleză pe site-ul educaţional al Univ. din Chicago (uchicago.edu).

Latină 1.19.: <Ex eis sex Via Latina intra septimum miliarum contectis piscinis excipiuntur, ubi quasi respirante rivorum cursu limum deponunt. Modus quoque earum mensuris ibidem positis initur. Tres autem earum, Iulia, Marcia, Tepula quae intercepta, sicut supra demonstravimus, rivo Iuliae accesserat, nunc a piscina eiusdem Iuliae modum accipit ac proprio canali et nomine venit — hae tres a piscinis in eosdem arcus recipiuntur. Summus in his est Iuliae, inferior Tepulae, dein Marcia. Quae ad libram Collis Viminalis sco *   ntea fluentes ad Viminalem usque Portam deveniunt. Ibi rursus emergunt. Prius tamen pars Iuliae ad Spem  p362 Veterem excepta castellis Caelii montis diffunditur. Marcia autem partem sui post hortos Pallantianos in rivum qui vocatur Herculaneus deicit. Is per Caelium ductus, ipsius montis usibus nihil ut inferior sumministrans, finitur supra Portam Capenam.>.

Engleză 1.19.: <Of these waters, six are received in covered catch-basins, this side the seventh milestone on the Latin Way. Here, taking fresh breath, so to speak, after the run, they deposit their sediment. Their volume also is determined by gauges set up at the same point.49 Three of these, Julia, Marcia, and Tepula, are carried by the same arches from the catch-basins onward. Tepula, which, as we have above explained,50 was tapped and added to the conduit of Julia, now leaves the basin of this same Julia, receives its own quota of water, and runs in its own conduit, under its own name. The topmost of these three is Julia; next below is Tepula; then Marcia.51 These flowing [under ground] reach the level of the Viminal Hill, and in fact even of the Viminal Gate. There they again emerge. Yet a part of Julia is  p363 first diverted at Spes Vetus, and distributed to the reservoirs of Mount Caelius. But Marcia delivers a part of its waters into the so‑called Herculanean Conduit, behind the Gardens of Pallas.52 This conduit, carried along the Caelian, affords no service to the occupants of the hill, on account of its low level; it ends beyond the Porta Capena.>.

Română 1.19.: <Dintre aceste ape, şase sunt captate/recepţionate în bazine de captare acoperite, în dreptul celei de-a şaptea bornă miliare pe Calea Latină. Aici, primind o respiraţie proaspătă, ca să spunem astfel, după ca au alergat [curs], ele îşi depun sedimentele. De asemenea, volumul lor este determinat de orificii de măsurare [calibrate] dispuse în acelaşi punct (49). Trei dintre acestea, Julia, Marcia şi Tepula, sunt purtate pe aceleaşi arcade din bazinul de captare. Tepula, care, aşa cum am explicat deja (50) a fost adăugat conductei Juliei, acum părăseşte bazinul aceleiaşi Julia, primeşte cota sa de apă şi curge sub numele propriu. Cea mai importantă din cele trei este Julia; următoarea este Tepula; apoi Marcia (51). Aceasta curgând [la nivelul terenului] atinge nivelul Dealului Viminal şi de fapt chiar Poarta Viminal. Acolo ele se reunesc dinnou. Acum o parte a Juliei este dirijată la Spes Vetus şi distribuită către rezervoarele Muntelui Caelius. Dar Marcia livrează o parte a apelor sale prin aşa-numita Conductă Herculanean, după Grădinile Pallas (52). Această conductă, purtată de-a lungul Caeliei, nu deserveşte ocupanţii dealului, din cauza debitului său scăzut; sfârşeşte dincolo de Poarta Capena>.

Traducerea este aproximativă, urmând textul englezesc…

Tradus pro-bono în şaisprezece noiembrie, an în curs (curgătoriu) 2021 pentru sighet-online.

Scris de Valentin-Claudiu I. DOBRE şi Gheorghiţa N. Dobre din surse scrise şi internet


Share
 

Dr.Max - Farmacie

Sustine Sighet-Online.ro

Amount: 


Banner
Banner
Banner
DICTIONAR ONLINE:

Vremea


.
.
.

©Copyright 2008 - 2013 Sighet-Online.ro    Termeni si conditii  |  Sitemap  |  RSS  |  Despre noi  |  Contact