logo

-- EDITORIAL || CULTURA || SPORT || PAGINA ELEVILOR || DINCOLO DE TISA || INTERVIU || DIASPORA SIGHETEANA || PSIHOLOGIE || CULINAR || EDITORIAL --


Sextus Iulius Frontinus Partea XVIII-a: De aquis: 1.15. PDF Imprimare Email 132 Afişări
Scris de Valentin-Claudiu I. DOBRE   
Joi, 25 Noiembrie 2021 09:41

Preambul: Frontinus a scris despre aprovizionarea cu apă a cetăţii Romei.

Text:  Frontinus în latină (versiunea publicată de Loeb în 1925, acum în domeniul public), engleză (traducere de Charles E. Bennet în ediţia Loeb din 1925) şi română. Texte on-line latină şi engleză pe site-ul educaţional al Univ. din Chicago (uchicago.edu).

Latină 1.15.: <Anio Novus Via Sublacensi ad miliarium quadragesimum secundum in Simbruino excipitur ex flumine, quod cum terras cultas circa se habeat soli pinguis et inde ripas solutiores, etiam sine pluviarum iniuria limosum et turbulentum fluit. Ideoque a faucibus ductus interposita est piscina limaria, ubi inter amnem et specum consisteret et liquaretur aqua. Sic quoque quotiens imbres superveniunt, turbida pervenit in urbem. Iungitur ei rivus Herculaneus oriens eadem via ad miliarium tricesimum octavum e regione fontium Claudiae trans flumen viamque. Natura est purissimus, sed mixtus gratiam splendoris sui amittit. Ductus Anionis Novi efficit passuum quinquaginta octo milia septingentos: ex eo rivo subterraneo passuum quadraginta novem milia trecentos, opere supra terram passuum novem milia quadringentos: ex eo substruc­tionibus aut opere arcuato superiore parte pluribus locis passuum duo milia trecentos, et propius urbem a septimo miliario substructione rivorum passus sexcentos novem, opere arcuato passuum sex milia quadringentos nonaginta unum. Hi sunt arcus altissimi, sublevati in quibusdam locis pedes centum novem.>.

Engleză 1.15.: < The intake of New Anio is at the forty-second milestone on the Sublacensian Way, in the district of Simbruvium.46 The water is taken from the river, which, even without the effect of rainstorms, is muddy and discoloured, because it has rich and cultivated fields adjoining it, and in consequence loose banks. For this reason, a settling reservoir was put in beyond the inlet of the aqueduct, in order that the water might settle there and clarify itself, between the river and the conduit. But even despite this precaution, the water reaches the City in a discoloured condition whenever there are rains. It is joined by the Herculanean brook, which has its source on the same Way, at the thirty-eighth milestone, opposite the springs of Claudia, beyond the river and the highway. This is naturally very clear, but loses the charm of its purity by admixture with New Anio. The conduit of New Anio measures •58,700 paces, of which •49,300 are in an underground channel, •9,400 paces above ground on masonry; of these, at various points in the upper reaches are •2,300 paces on substructures or arches; while nearer the City, beginning at the seventh milestone, are •609 paces on substructures, •6,491 paces on arches. These are the highest arches, rising at certain points to •109 feet.>.

Română 1.15.: <Abducţia [Captarea] sursei New Anio este la a patruzecişidoua bornă de pe Calea Sublacensi, în districtul Simbruvium. Apa e luată din râu, care, chiar şi fără efectul ploilor, este noroioasă şi tulbure, întrucât are grase şi cultivate terenuri adiacente şi în consecinţă roade din maluri. Din acest motiv, un rezervor de liniştire a apelor a fost plasat înainte de capătul apeductului, cu scopul ca apa să staţioneze acolo şi să se limpezească, prin decantare proprie, între râu şi conductă. Dar chiar în ciuda acestei precauţii, apa ajunge în Oraş tulbure, mai ales atunci când plouă. Este completată de pârâul Herculanean, care-şi află izvorul în acelaşi mod [din infiltrări ale apelor râului], la a treizecişiopta bornă, opus izvorului Claudiei, dincolo de râu şi de Drumul Mare. Acesta este în mod natural extrem de limpede, dar pierde farmecul purităţii sale prin amestecul cu New Anio. Conducta New Anio măsoară 58700 de paşi, din care 49300 sunt pe canale subterane, 9400 paşi deasupra solului pe zidărie, dintre care, în puncte variate în punctele mai înalte sunt 2300 de paşi pe substructuri ori arcade, în timp ce în apropierea Oraşului, începând cu a şaptea bornă sunt 609 de paşi pe substructuri, 6491 de paşi pe arcade. Aceastea sunt cele mai înalte arcade, ridicându-se în anumite puncte la 109 picioare [înălţime].>.

Traducerea urmează textul englezesc…

Tradus pro-bono în doisprezece noiembrie, an curgătoriu 2021 pentru sighet-online.

Scris de Valentin-Claudiu I. DOBRE şi Gheorghiţa N. Dobre din surse scrise şi internet


Share
Ultima actualizare Joi, 25 Noiembrie 2021 09:43
 

Dr.Max - Farmacie

Sustine Sighet-Online.ro

Amount: 


Banner
Banner
Banner
DICTIONAR ONLINE:

Vremea


.
.
.

©Copyright 2008 - 2013 Sighet-Online.ro    Termeni si conditii  |  Sitemap  |  RSS  |  Despre noi  |  Contact