logo

-- EDITORIAL || CULTURA || SPORT || PAGINA ELEVILOR || DINCOLO DE TISA || INTERVIU || DIASPORA SIGHETEANA || PSIHOLOGIE || CULINAR || EDITORIAL --


Claudius Aeliani Partea a 34-a: De natura animalium: 17.6. PDF Imprimare Email 192 Afişări
Scris de Valentin-Claudiu I. DOBRE   
Joi, 11 Noiembrie 2021 17:15

Preambul: Claudius Aeliani este un autor clasic bilingv în latină-greacă, denumit meliglossos (cel dulce la vorbă), născut la Praeneste (astăzi Palestrina) în Latium, peninsula italică cca. 175 e.n. – decedat cca. 235 e.n. A scris lucări din care s-au păstrat cel puţin două: <De natura animalium> în 17 cărţi şi Varia Historia în 14 cărţi, pentru care încercăm fragmentar sumare traduceri din engleză şi franceză (indicând sursele)… Alte lucrări s-au păstrat fragmentar: <Asupra providenţei> şi <Despre manifestările divine>…

Text:  Claudius Aeliani în latină, engleză şi română

Latină Liber Decimus Septimus, 17.6: In tantam saepe magnitudinem excrescit crocodilus, ut Psammitchi Aegyptiorum regis tempore viginti quinque cubitorum dicant visum fuisse; regnante vero Amaside, palmorum quatuor supra sex et viginti cubita. In Laconico mari accepi ingentia cete nasci, eamque ob causam criticorum quidam Homerum dicunt Lacedaemonem cetosam appellasse. 

Circa Cythera insulam cete praedicant majori granditate generari, eorumque nervos accommodatos esse ad conficiendas non solum psalteriorum et musicorum aliorum organorum fidiculas; sed ad bellica etiam instrumenta ex his confectae chordae censentur optimae. Ceterum in rubro mari, praeter jam dictos, gignuntur etiam scorpii et gobii, partim duum, partim trium cubitorum. Amometus in quadam Libyca urbe dicit sacerdotes ex lacu quodam cantionum illecebris praestrictos crocodilos sedecim cubitorum educere. Theocles libro quarto in Syrti ait cete procreari triremibus majora. Circa Gedrosiam, Indiae regionem non ignobilem, Onesicritus atque Orthagoras scripserunt, cete longitudine dimidiati stadii, et latitudine pro rata longitudinis portione nasci, tantoque robore septa esse, ut saepe cum fistulis respirarint, tantopere in sublime marinos fluctus jactent, ut haec imperitis maximae maris tempestates ac turbines esse videantur.>. (preluat de pe site-ul educaţional al Univ. din Chicago).

Engleză 17.6: < The crocodile often attains to an immense length. At any, rate they say that in the reign of Psammitichus, King of Egypt** there appeared a crocodile twenty-five cubits long, and in the reign of Amasis ** there appeared one of twenty-six cubits and four palms. ** And I have heard that in the Gulf of Laconia there are sea-monsters of immense size; that is why according to some grammarians Homer speaks of ' Lacedaemon with its sea-monsters ' ** [Il. 2. 581, Od. 4. 1] . And round about Cythera there are said to be sea-monsters still larger. And it appears that their sinews are useful for the stringing of harps and other instruments, and even for engines of war. And in addition to those that I have mentioned before there occur in the Red Sea Scorpion-fish ** and gobies two and even three cubits long. And Amometus says that in Libya there is a certain city where the priests by their powerful spells draw crocodiles sixteen cubits long from a certain lake. And Theocles in his fourth book says that round about Syrtis there are sea-monsters larger than a trireme. And Onesicritus and Orthagoras say that round the coast of Gedrosia ** (this is no inconsiderable part of India) there are sea-monsters half a stade ** in length, and so powerful are they that, when they blow with their nostrils, they often hurl up a wave from the sea to such a height that ignorant and inexperienced people take it for a waterspout.>. (preluat de pe attalus.org)

Română 17.6: <Adesea, crocodilul ajunge până la o lungime imensă. Oricum, se spune că în timpul domniei lui Psammitichus, faraon al Egiptului, acolo a apărut un crocodile de douăzecişicinci de coţi lungime şi în timpul domniei lui Amasis acolo a apărut unul de douăzecişişase coţi şi patru palme. Şi am auzit că în Golful Laconia există monştrii marini de o mărime enormă [imensă],; tocmai de aceea conform anumitor gramatici, Homer vorbeşte de Lacedemonia cu monştriii ei marini ** [Il. 2. 581, Od.4.1.]. Şi împrejurul Cytherei se spune că există monştrii marini şi mai mari. Şi se pare că tendoanele lor sunt utile pentru corzi de harpe şi alte instrumente şi chiar pentru maşini de război. Şi suplimentar la acestea ce le-am menţionat anterior apar în Marea Roşie Scorpioni-peşti şi gobi de doi şi chiar trei coţi lungime. Şi Amometus spune că în Libya există un anumit oraş unde preoţii [oficianţii ritualurilor] prin puternicele lor incantaţii [vrăji] atrag crocodili de şaisprezece coţi lungime dintr-un anumit lac. Şi Theocles în a sa carte a patra spune că  împrejurul lui Syrtis există monştrii marini largi [de dimensiuni] mai mari decât o triremă. Şi Onesicritus şi Orthagoras spun că împrejurul coastei Gedrosiei ** (aceasta e o parte deloc neglijabilă din India) sunt monştrii marini de jumătatea unei stadii în lungime şi atât de puternici sunt, încât când suflă pe nările lor, adesea aruncă un val din mare la o asemenea înălțime încât oameni neştiutori [ignoranţi] şi neexperimentaţi îl iau drept o trombă de apă.  >.

Scris de Valentin-Claudiu I. DOBRE şi Gheorghiţa N. Dobre din surse scrise şi internet


Share
 

Dr.Max - Farmacie

Sustine Sighet-Online.ro

Amount: 


Banner
Banner
Banner
DICTIONAR ONLINE:

Vremea


.
.
.

©Copyright 2008 - 2013 Sighet-Online.ro    Termeni si conditii  |  Sitemap  |  RSS  |  Despre noi  |  Contact