logo

-- EDITORIAL || CULTURA || SPORT || PAGINA ELEVILOR || DINCOLO DE TISA || INTERVIU || DIASPORA SIGHETEANA || PSIHOLOGIE || CULINAR || EDITORIAL --


Ce origine aveau amazoanele din SHA 174, 34, 1 ? Leuce, insula lui Ahile; povestea sfârşitului amazoanelor PDF Imprimare Email 115 Afişări
Scris de Valentin-Claudiu I. DOBRE   
Marţi, 30 Martie 2021 07:46

în Scylax din Carianda 68, p.56 scrie: "Călătoria pe mare de la Istru până la Criumetopon  este de trei zile şi trei nopţi... Căci acolo se află un golf. În interiorul acestui golf, există o insulă pustie, numită Leuce, care este închinată lui Ahile"; Nicandru scrie ]n Metamorfoze C. IV, Fr. 58: "Cu trecerea timpului, Artemis a strămutat-o pe Ifigenia, ajunsă acolo pe insula numită Leuce, pe lângă Ahile şi – schimbându-i înfăţişarea-  a făcut-o zeiţă veşnic tânără şi fără de moarte. Şi în loc de Ifigenia i-a zis Orchilocheia. Ea a vieţuit dar alături de Ahile"; Appolonios din Rodos în Scolii la argonauticele lui Apollonios scrie IV, 321: "... Timonax descrie cincizeci şi cinci de neamuri ale Sciţiei în cartea I a lucrării sale Despre sciţi " (FHDr, pag. 143).

"Se depun straturi mari de nămol la gurile râurilor. De pildă, în gurile Istrului, aşa numitele <piepturi>, apoi pustiul scitic şi Salmydesos" Strabon I, 3, 7 (C.52 FHDr, pag. 219). Pseudo-Scymnos scrie: "Oamenii din neamurile numite nomade sunt foarte evlavioşi şi dintre ei nimeni nu ar face rău vreunei fiinţe însufleţite... Trăiesc lăsând să se vadă că întreaga lor agoniseală şi legăturile de neam sunt comune... Şi înţeleptul Anacharsis s-a născut între nomazi, care sunt cu mult cei mai cucernici [dintre oameni]". (Ps-Scy.: 853-860; FHDr I, pag. 175). Nicolaos din Damasc în Compendiu despre moravuri 104 (123) scrie: " Dintre aceştia [galactofagi, neam scitic] a fost şi Anacharsis, socotit unul din cei şapte înţelepţi. El a venit în Grecia ca să cerceteze obiceiurile altora". (FHDr I, pag. 215). Dionisiu, tiranul din Herakleia [Pliniu cel Bătrân IV, 12, 24 (74): Chersones, oraşul heraclioţilor <Herakleia din Pont>], fiind expulzat de Mitridate, s-a refugiat în locul numit <Alergarea lui Ahile>… unde a pierit Pal.1709 conform Ovidiu LVIII, Comentarii la Ibis (FHDr I, pag. 343). Pliniu cel Bătrân, în Istoria Naturală IV, 3, 27 (93): Insula lui Ahile, din faţa lui Boristene; ea se mai cheamă şi Leuce şi Macaron.

 Calculele actuale o aşază la 140.000 de paşi de Boristene, la 120.000 de Tyras şi la 50.000 de Peuce; circumferinţa ei este de cca. 10.000 de paşi" (FHDr I, pag. 405). Valeriu Flaccus LXXII., Argonauticele, VIII, 217-219; 255-256: "Există o insulă Peuce, după numele unei nimfe sarmatice. Acolo Istrul cel încruntat şi cu ambele ţărmuri primejdioase, coboară spre mare printre locuitori sălbatici... Iar [argonauţii] se întind apoi pe paturi de iarbă, în peştera în care Istrul îmbrăţişase pe Peuce, care răsufla din greu". Apian XCIII. Descrierea călătoriei în jurul Pontului Euxin, 21,1 (FHDr I, pag. 589-590): "Pentru cineva care ar naviga din regiunea acestui râu drept spre larg cu cu vântul de nord-vest, se arată o insulă pe care unii o numesc Insula lui Ahile, alţii <Alergarea lui Ahile>, iar alţii îi spun Leuce, după culoarea ei. Se zice că zeiţa Tetis ar fi ridicat din apă această insulă pentru fiul ei. Aici a locuit Ahile. Pe ea se află un templu al lui Ahile şi un idol de lemn cu lucrătura străveche... În templu se află nenumărate ofrande: cupe, inele, pietre nestemate. Se mai află şi inscripţii, unele în latină, altele în elină, în metri, cu laude pentru Ahile". Herodian (Gramaticul) CI. Despre prozodia generală, Cartea a XII-a, I, 313, 10: "Leuce... ca adjectiv înseamnă <cea albă>"… Platon scrie în Legile, VIII, 804 d,e: "ştiu că în jurul Pontului se află o mulţime nenumărată de femei, care se numesc sarmatide şi cărora li s-a rânduit, ca şi bărbaţilor, să ia parte nu numai la călărie, ci şi la mânuirea arcurilor şi a celorlalte arme, exerciţii pe care le fac şi ele deopotrivă cu bărbaţii" (FHDr, pag. 103).

 Filostrat CX.  În Heroicos: (FHDr I, pag. 659…661; 665…667): "În Pont se află o singură insulă, aşezată mai mult spre coasta ospitalieră pe care o ai la stânga când intri în Pont. E lungă de treizeci de stadii şi lată nu mai mult de patru. Arbori cresc acolo: plopi albi, ulmi şi alţii -cum se întâmplă-, iar cei din jurul templului sunt sădiţi în rânduială. Templul e aşezat spre lacul Meotic, care, ca şi Pontul îşi trimite valurile spre el…Lângă ţărmul neospitalier al Pontului, pe unde se întind munţii Tauriei, se spune că locuiesc aşa-zisele amazoane… să-ţi povestesc despre isprava pe care au săvârşit-o ele pe insula şi cum au murit, căci şi aceste ni le-a istorisit Protesilaus. Corăbieri şi constructori de nave… fiind prinşi de ele…fiind dezlegaţi şi ajunşi sub stăpânirea lor, aceştia prinseră să vorbească limba amazoanelor… într-o primăvară ridicară ancora de la gura Termodontului şi se îndreptară spre templu…întâi porunciră străinilor veniţi din Helespont să taie arborii, care împodobeau de jur-împrejur templul…Amazoanele strânseră frâiele, dădură pinteni iepelor şi se năpustiră spre templu. Ahile le privy pătrunzător şi cumplit… Iepele se ridicară în două picioare, socotind  pe femei o povară cudată şi de prisos…Se făcură ca nişte fiare… şi îşi zbîrliră urechile ca leii cei năprasnici… Săturate de carne omenească, alergau prin insula, căci erau înebunite, pline de sânge…".

Scris de Valentin-Claudiu I. DOBRE şi Gheorghiţa N. Dobre din surse scrise şi internet


Share
 

Sustine Sighet-Online.ro

Amount: 


Banner
Banner
Banner
DICTIONAR ONLINE:

Vremea


.
.
.

©Copyright 2008 - 2013 Sighet-Online.ro    Termeni si conditii  |  Sitemap  |  RSS  |  Despre noi  |  Contact