logo

-- EDITORIAL || CULTURA || SPORT || PAGINA ELEVILOR || DINCOLO DE TISA || INTERVIU || DIASPORA SIGHETEANA || PSIHOLOGIE || CULINAR || EDITORIAL --


Sedinta de Consiliu Local in data de 30.07.2020 - pe ordinea de zi se afla proiectul privind desfiintarea Politiei Locale Sighet PDF Imprimare Email 318 Afişări
Scris de Sighet Online   
Joi, 30 Iulie 2020 10:00

                                    CONVOCATOR

Domnului/Doamnei consilier local al municipiului Sighetu Marmaţiei Prin Dispoziţia nr. 377 din data de 24 iulie 2020, Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei, în temeiul dispoziţiilor art.133 alin.1, coroborat cu art.134 alin.1 lit. a, precum și a art. 196 alin. 1 lit. b, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ a convocat Consiliul local al municipiului Sighetu Marmaţiei în şedinţă ordinară în data de 30.07.2020 ora 14 00 . Ședința Consiliul local al municipiului Sighetu Marmaţiei urmează a se desfășura în sistem videoconferință, cu următorul proiect al

 

                                                                                                              ORDINII DE ZI:

 1. proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei pentru aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Sighetu Marmaţiei pe anul în curs precum și aprobarea modificării listei de investiții aferentă acestuia

 2. 2. proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 34/2020 a Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei privind actualizarea datelor cadastrale în vederea notării în Cartea Funciară a dreptului de proprietate publică al municipiului Sighetu Marmaţiei, asupra imobilului Punct de trecere a frontierei între Sighetu Marmaţiei - Solotvino și pod peste râul Tisa

 3. 3. proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici aferenți proiectului de investiție ”Modernizare și extindere sistem de supraveghere video în municipiul Sighetu Marmației”

 4. proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 61/2018 a Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei privind aprobarea iniţierii, depunerii şi implementării de către Municipiul Sighetu Marmaţiei, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv specific 10.1, creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apelul de proiecte nr. POR/102017/10/10.1B/7regiuni, a proiectului de investiție ,,Reabilitare și extindere pe orizontală în regim de înălțime D+P+2E Școala Gimnazială George Coșbuc” Sighetu Marmaţiei

 1. proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei privind aprobarea efectuării unor operaţiuni de cadastru şi publicitate imobiliară pentru imobilul situat în municipiul Sighetu Marmaţiei, str. Făget fn. zona “Fux“

 2. proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei privind aprobarea schimbării destinației unui imobil și transmiterea acestuia în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş

 3. 7. proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici aferenți obiectivului de investiții ,,Reabilitare și extindere pe orizontală în regim de înălțime D+P+2E Școala Gimnazială George Coșbuc” Sighetu Marmaţiei

 4. 8. proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei privind aprobarea efectuării unor operaţiuni de cadastru şi publicitate imobiliară pentru imobilul situat în municipiul Sighetu Marmaţiei, str. Bogdan Vodă nr. 34 (B6)

 5. 9. proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei privind aprobarea închirierii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în municipiul Sighetu Marmaţiei, str. Piața Libertăţii nr. 24, parter în suprafață utilă totală de 18,82 mp. înscris în CF 55456-CI-U9 Sighetu Marmației

 6. 10. proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei pentru aprobarea modificării tarifului de administrare a fondului forestier în suprafață de 120,9 ha, deținut de municipiul Sighetu Marmației, amplasat în unitatea-administrativ teritorială Sighetu Marmației, U.P. VI, AGRIȘ, administrat de Direcția Silvică Maramureș, Ocolul Silvic Mara

 7. 11. proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei privind aprobarea efectuării unor operaţiuni de cadastru şi publicitate imobiliară pentru imobilul situat în municipiul Sighetu Marmaţiei, str. Tudor Vladimirescu nr.4-10, având ca destinație Școala Generală „George Coșbuc” nr. 9 cu cl. I-VIII Sighetu Marmaţiei

 8. 12. proiect de hotărâre iniţiat de domnii consilieri Iuga Nicolae și Mihali Gavrila privind desființarea Poliției locale a municipiului Sighetu Marmaţiei

 9. 13. proiect de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei nr. 73/2019 privind aprobarea transmiterii imobilului situat în municipiul Sighetu Marmaţiei str. Dragoș Vodă nr. 244 din domeniul public al municipiului Sighetu Marmaţiei și administrarea Consiliul local al municipiului Sighetu Marmaţiei în domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Educației și Cercetării în vederea desfășurării activității Clubului Sportiv Școlar Sighetu Marmaţiei

 10. 14. pentru aprobarea scutirii la plată a unor chirii datorate de persoanele juridice/fizice autorizate a căror activitate a fost suspendată în baza art. 1 si 2 din Ordonanța militară nr. 1/17.03.2020. În temeiul art. 135 alin. 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, proiectul ordinii de zi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului local și pe pagina de internet www.primariasighet.ro.

 

Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei, În baza prevederilor cuprinse în art.133 alin.1, coroborat cu art.134 alin.1 lit. a, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. 1 lit. b, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ DISPUNE: Art.l. Se convoacă Consiliul local al municipiului Sighetu Marmaţiei în şedinţă ordinară în data de 30.07.2020, ora 14 00 . Şedinţa de consiliu se va desfășura în sistem videoconferință utilizându-se aplicația informatică ”Cisco Webex Meetings”. Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei, însoțit de materialele înscrise pe acesta, se aduce la cunoştinţa consilierilor prin grija Secretarului municipiului Sighetu Marmaţiei, fiind cuprins în anexa la prezenta dispoziție. Art.3. Proiectele de hotărâre supuse aprobării Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei, însoțite de materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, au fost analizate și avizate în cadrul comisiilor de specialitate ale consiliului local și urmează a fi puse la dispoziția consilierilor locali prin transmitere cu poșta electronică în format „pdf" editabil. Convocarea consilierilor locali urmează a se face atât în scris cât și prin mijloace electronice (transmitere SMS, transmitere WhatsApp). Asupra proiectelor de hotărâre consilierii locali pot formula și depune amendamente. Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică la: - Instituţia Prefectului judeţul Maramureş; - Secretarul municipiului Sighetu Marmaţiei; - Publicare în Monitorul Oficial Local; - Dosar dispoziţii;


Share
Ultima actualizare Joi, 30 Iulie 2020 10:23
 

Sustine Sighet-Online.ro

Amount: 


Banner
Banner
Banner
DICTIONAR ONLINE:

Vremea


.
.
.

©Copyright 2008 - 2013 Sighet-Online.ro    Termeni si conditii  |  Sitemap  |  RSS  |  Despre noi  |  Contact