logo

-- EDITORIAL || CULTURA || SPORT || PAGINA ELEVILOR || DINCOLO DE TISA || INTERVIU || DIASPORA SIGHETEANA || PSIHOLOGIE || CULINAR || EDITORIAL --


Bugetul propriu al județului Maramureș a fost aprobat de consilierii județeni PDF Imprimare Email 872 Afişări
Scris de Sighet Online   
Sâmbătă, 10 Martie 2018 07:53

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Maramureș, desfășurată la finalul lunii februarie, aleșii județeni au aprobat bugetul județului pentru anul 2018. Datele au fost prezentate de șeful administrației județene, Gabriel Zetea, care a menționat faptul că, bugetul propriu pe anul 2018 al județului Maramureș a fost atent analizat și stabilit de către aparatul propriu al instituției.

”Le mulțumesc directorilor din cadrul Consiliului Județean pentru modul profesionist în care au participat cu propuneri și proiecte, am avut numeroase discuții cu instituțiile din subordinea instituției, au fost săptămâni grele de muncă, săptămâni în care am încercat ca această sumă pe care o avem la dispoziție pentru anul în curs să putem să o așezăm și pe partea de cheltuieli de funcționare, și pe partea de cheltuieli de dezvoltare, pentru ca prioritățile județului Maramureș să poată fi satisfăcute. Bugetul Maramureșului s-a stabilit la suma de 362.000,50 mii lei la capitolul venituri și la suma de 387.643,4 mii lei la cheltuieli, cu un deficit de 25.642,90 mii lei care va fi acoperit din excedentul anilor anteriori”, a precizat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș. 

În data de 3 ianuarie 2018, prin Legea nr. 2 s-a aprobat bugetul de stat pe anul 2018, iar Legea a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 4 din 3 ianuarie 2018. Proiectul bugetului propriu al județului s-a publicat pe site-ul Consiliului Județean Maramureș și în presa locală în 2 februarie 2018, iar în termenul stabilit de lege, de 15 zile, nu s-au înregistrat contestații. Pentru întocmirea bugetului au fost consultați ordonatorii de credite ai bugetului, direcțiile, compartimentele și birourile din cadrul aparatului propriu al Consiliului județean. 


La secțiunea de funcționare, bugetul cuprinde la venituri cât și la cheltuieli suma de 276.268,00 mii lei, iar la secțiunea de dezvoltare cuprinde la venituri suma de 85.732,50 mii lei și la cheltuieli suma de 111.375,40 mii lei, cu un deficit de 25.642,90 mii lei care se acoperă din excedentul anilor anteriori. Veniturile în sumă de 362.000,50 mii lei s-au constituit din mai multe surse. Astfel, 2.788,00 mii lei reprezintă venituri proprii formate din impozite, taxe, contribuții, vărsăminte și alte venituri, 34.130,00 mii lei sunt cote defalcate din impozitul pe venit, 14.130,00 sunt sume alocate de Agenția Județeană a Finanțelor Publice din cotele defalcate din impozitul pe venit (17,25% pentru echilibrarea bugetului propriu) și 57.368,00 mii lei sunt sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului. 88.104,00 mii lei reprezintă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului propriu, din care suma de 15.000,00 mii lei este alocată pentru continuarea lucrărilor la Aeroportul Internațional Maramureș. 9.108,00 mii lei sunt sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene, iar 106.335,92 mii lei sunt subvenții de la bugetul de stat. Din cei 106.335,92 mii lei, suma de 85.740,00 mii lei se acordă pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, suma de 16.984,17 mii lei merge pentru susținerea derulării proiectelor finanțate din FEN și 3.611,75 mii lei pentru finanțarea PNDL. Totodată, 50.036,58 mii lei sunt sume primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate. 

Cheltuielile bugetului propriu al județului, în sumă de 387.643,40 mii lei au fost repartizate pe ordonatori de credite, acțiuni și activități având în vedere asigurarea cheltuielilor de strictă funcționare, a cheltuielilor privind întreținerea și deszăpezirea drumurilor județene, a cheltuielilor privind sprijinirea sportului maramureșean precum și finanțarea unor proiecte din domeniul culturii, recreerii și religiei. 

S-au aplicat prevederile legale în privind măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare în anul 2018 

S-au avut în vedere toate prevederile legale în vigoare referitoare la unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare în anul 2018 cum ar fi: munca suplimentară efectuată peste durata normală de lucru în zilele de repaus săptămânal sau sărbători legale se recompensează numai cu timp liber corespunzător; nu se prevăd sume pentru acordarea de tichete cadou, premii și nici indemnizația de hrană; se acordă o singură indemnizație de vacanță/ primă de vacanță sub formă de vouchere în cuantum de 1.450 de lei pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinație. Pentru derularea în continuare a unor proiecte la care Consiliul Județean este partener și beneficiar s-au asigurat sume pentru cofinanțarea acestora și asigurarea cheltuielilor neeligibile ce decurg din aceste proiecte. La fundamentarea bugetului pentru anul 2018 s-a avut în vedere constituirea unui fond de rezervă bugetară pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute ce vor apărea în cursul exercițiului bugetar. 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Maramureș a cuprins și articole referitoare la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice și a activităților finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local sau finanțate integral din venituri proprii, bugetul de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile, Lista obiectivelor de investiții și Lista privind ”Alte cheltuieli de investiții”, numărul maxim de posturi finanțat în anul 2018 din bugetul propriu al județului pentru cultele religioase din județul Maramureș, numărul de posturi aprobate pentru aparatul propriu și pentru instituțiile din subordinea Consiliului Județean. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a precizat faptul că s-a reușit, pe partea de funcționare, să fie asigurate cheltuielile de funcționare, cheltuielile cu bunuri, servicii și toate celelalte necesități pentru toate instituțiile în subordinea administrației județene, dar și pentru aparatul propriu, la fel ca în fiecare an.”Anul trecut, deși am mai vorbit despre acest lucru în plenul Consiliului Județean, am văzut știri care spuneau că nu am avut resursele financiare pentru a acoperi creșterile salariale la nivelul Consiliului Județean și că am fi cerut ajutorul Guvernului în această privință. Repet, încă o dată faptul că acestea sunt știri false, neadevăruri spuse în spațiul public de către anumite site-uri de știri, preluate apoi de către parlamentari maramureșeni care, din păcate, care nu au înțeles că ar putea să vină să discutăm înainte, pentru a lămuri toate aceste aspecte”, a subliniat președintele CJ Maramureș, care a menționat că, pentru anul 2018, este asigurat tot necesarul de funcționare și chiar mai mult decât se așteptau unele dintre instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean. 

Comunicat de presa al CJ MM.


Share
 

Dr.Max - Farmacie

Sustine Sighet-Online.ro

Amount: 


Banner
Banner
Banner
DICTIONAR ONLINE:

Vremea


.
.
.

©Copyright 2008 - 2013 Sighet-Online.ro    Termeni si conditii  |  Sitemap  |  RSS  |  Despre noi  |  Contact