logo

-- EDITORIAL || CULTURA || SPORT || PAGINA ELEVILOR || DINCOLO DE TISA || INTERVIU || DIASPORA SIGHETEANA || PSIHOLOGIE || CULINAR || EDITORIAL --


Scriitori pe care acum nu-i putem vedea, cu opere pe care acum nu le putem citi PDF Imprimare Email 892 Afişări
Scris de Horia Picu   
Marţi, 05 Ianuarie 2016 15:48
A apӑrut în mediul virtual o listӑ cu lucrӑrile scrise de personalitӑţi (chiar dacӑ nu ne convine în acest caz termenul) aflate în detenţie. O parte din mult prea cuprinzӑtorul tabel cu scriitorii şi  operele celor aflaţi în spatele gratiilor o sӑ puteţi vedea la sfârşitul articolului. Nu-i completӑ, dar acest aspect conteazӑ mai puţin. 
 
Conteazӑ cӑ toatӑ pleiada de scriitori-deţinuţi şi multiplele lor preocupӑri scriitoriceşti mӑ determinӑ sӑ (îmi) pun nişte întrebӑri. 
 
De unde au avut deţinuţii o atât de bogatӑ sursӑ de documentare? Aşa sete de culturӑ e în puşcӑrii cӑ toate au biblioteci care fac sӑ scârţîie de invidie rafturile marilor biblioteci ale acestei ţӑri?
 
Dacӑ nu sunt biblioteci, ar mai exista posibilitatea documentӑrii cu ajutorul internetului. E oare voie cu calculatoare în puşcӑrii?
 
Dacӑ nu sunt nici biblioteci, nu-i voie cu calculatoare sau cu telefoane deştepte, atunci toţi scriitorii de dupӑ gratii sunt nişte genii! Vӑ daţi seama, tot ce au scris au redactat în cap şi au ţinut minte pânӑ când o editurӑ a avut gândul cel bun...
 
Am încercat sӑ gӑsesc pe internet mӑcar una dintre cӑrţile scrise. N-am gӑsit...În librӑriile Sighetului nu sunt...Poate le gӑsesc la biblioteca Academiei Române? Ştie cineva?
 
Neavând posibilitatea sӑ rӑsfoiesc sau sӑ derulez pe calculator operele scriitorilor închişi, nu ştiu câte pagini are o carte. Existӑ un numӑr minim de pagini pentru ca o izbândӑ intelectualӑ arestatӑ sӑ fie declaratӑ carte? Cine hotӑrӑşte asta?
 
Se scad 30 de zile de detenţie la o carte scrisӑ. Eliberarea multora dintre cei închişi va veni astfel mult mai repede. Ce se întâmplӑ dacӑ în viaţa „neîngrӑtitӑ” ritmul scade brusc, pânӑ la zero? Ce concluzie se poate trage dacӑ se va întâmpla aşa?
 
Mӑ gândesc la un eventual rӑspuns: viaţa de dupӑ gratii stimuleazӑ harul scriitoricesc. Dacӑ-i aşa, poate cineva sӑ cerӑ sӑ meargӑ puţin pe la „Mititica” pentru cӑ în afara ei nu-i vine inspiraţia scrisului?
 
Dacӑ unii deţinuţi scriu cu atâta frenezie acolo unde sunt acum şi în viaţa civilӑ nu continuӑ, nu se întreabӑ nimeni ce s-a întâmplat? Nu-i va chema nimeni înapoi pentru redobândirea harului despre care aminteam?
 
Întotdeauna o carte scrisӑ înseamnӑ şi „lansare de carte”. În mediul închis cum se face lansarea? Cine a fost invitat sӑ spuna câteva cuvinte despre opera în cauzӑ? Sau cumva lansarea se face fizic, printre gratii, în curtea interioarӑ a „lӑcaşului de culturӑ”?
 
A luat cineva dintre cei închişi iniţiativa înfiinţӑrii Uniunii Scriitorilor Deţinuţi? Când se va înfiinţa (n-am nicio îndoialӑ!), vor exista filiale şi dincolo de ziduri? 
 
Dacӑ lucrӑrile deţinuţilor vor rӑmâne pe veşnicie în locurile bine dotate acestui scop, poate un civil sӑ cearӑ permisiunea de a sta câteva ore pe zi acolo pentru a consulta o lucrare? 
 
Se va înfiinţa o secţie de împrumuturi pentru acasӑ, cu legitimaţie şi cotizaţie?  
 
„Godineşti-file de istorie”. Am cӑutat pe internet ce grozӑvii istorice au fost pe la Godineşti. N-am gӑsit nimic...Am gӑsit, în schimb, Rӑzboieni, gen. Berthelot, Cӑlugareni, etc., etc...
 
Când se va face prima ecranizare dupӑ una din operele scriitorilor închişi?
 
Când va deveni materie de examen la Drept (neapӑrat în anii terminali!) una sau mai multe dintre lucrӑrile apӑrute dar...încӑ neobservabile?
 
Dintre toţi scriitorii bine pӑziţi, n-am nicio urmӑ de îndoialӑ cӑ lucrӑri ştiinţifice au scris Gheorghe Mencinicopschi şi Dan Voiculescu. Ceilalţi...au scris ştiinţific despre: fotbal-în 6 lucrӑri, econom(ic,ie)-în 5 lucrӑri, management (nu putea lipsi acest cuvânt, nu?)-în 4 lucrӑri, turism-în 2 lucrӑri, privatizare-în 2 lucrӑri, abordare-în 3 lucrӑri. Am luat în calculul statistic doar lucrӑrile din lista cu numele mai cunoscute, pe care o puteti vedea puţin mai jos. 
 
Într-o carte pe care am citit-o de curând (Erich-Emmanuel Schmitt-„Concert în memoria unui înger”) am gӑsit un fragment care poate asigura finalul articolului de azi:
„Cartea închisӑ rӑmâne mutӑ; nu va vorbi decât dacӑ va fi deschisӑ, iar limbajul pe care îl va folosi va fi al aceluia care se apleacӑ asupra ei, colorat de aşteptӑrile, dorinţele, aspiraţiile, obsesiile, violenţele, tulburӑrile lui.”
 
Autorii-deţinuţi au scris atâtea cӑrţi cu un singur scop: sӑ le citeascӑ cineva...Greşesc?
 
Adrian Nǎstase: Cele douǎ Romȃnii
 
Popescu Gheorghe: Fotbal pentru viitorii fotbalişti profesionişti
 
Petcu Marius: Consolidarea democraţiei româneşti prin aplicarea activǎ a mişcǎrii sindicale
 
Sorin Roşca Stǎnescu: Criza financiarǎ a presei scrisǎ ȋn Romȃnia; Un sfert de secol de presǎ postcomunistǎ;  Analiza vieții politice ȋn Romȃnia
 
Stoica Mihai: Ultimii 11 ani; Participarea echipelor romȃneşti de club ȋn competițiile continentale  2004-2015; Competiția; FIFA World cup-Brazilia. Statistici. Analize. Concluzii.
 
Iacobov Corneliu: Privatizare prin restructurare. Procesul de privatizare ȋn Romȃnia 1990-1992
 
Copos Gheorghe: Alianțe matrimoniale ȋn politicǎ ale principilor romȃni din Ţara Romȃneascǎ şi Moldova; Turismul ca vector de interculturalitate; Franciza vs. management ȋn industria hotelierǎ; Tǎşnadul medieval; Turismul european durabil şi provocǎrile lui
 
Popescu Gheorghe: Considerații privind optimizarea strategiei de promovare a jocului de fotbal la  nivel şcolar;  Abordǎri teoretice şi practico-metodice ale predǎrii jocului de fotbal ȋn centrele  de copii şi juniori din perspectivǎ interdisciplinarǎ; Personalitatea sportivului, condiție obligatorie pentru succesul ȋn sport
 
Staicu Dinel: Reforma bancarǎ şi fiscalǎ; Creditul social fiscalizat; Piața de capital fiscalizat;Foreign Policy; Raportul de cauzalitate dintre creditare şi criza economico- financiarǎ
 
Voiculescu Dan: Omenirea, ȋncotro?;  Dezvoltatrea economicǎ durabilǎ; A patra cale; Efecte de antrenare a investițiilor strǎine ȋn economia romȃneascǎ 1990-2014;Economia romȃneascǎ; Investiții strǎine directe-vector al dezvoltǎrii economice; 
Managementul riscului ȋn accesarea şi gestionarea fondurilor europene; Clasa de mijloc-teoria şi practica antreprenorialǎ; Considerații asupra teoriei lui Maslow-Participare la conferințe naționale şi internaționale; Teoria valorii- Participare la conferințe naționale şi  internaționale   
 
Diaconescu Dan: Tehnici ştiințifice de realizare a interviului modern;  Mecanica ruperii materialelor compozite; Talk-show-ul; Ştirea-concept, evoluție şi modalitǎți ştiințifice de realizare; Televiziunea-Menire socialǎ, dezvoltare ştiințificǎ şi comunitarǎ la editura Aius Printed
 
Mencinicopschi Gheorghe: Cereale glutenice şi boala celiacǎ sau cȃnd grȃul poate sǎ ne 
ȋmbolnǎveascǎ; Alimentația şi patogeneza bolilor cardiovasculare;  Carențele nutriționale şi bolile cronice deficite nutriționale induse de medicamente; Bolile informaționale. Patogeneza genetico-epigeneticǎ biologia-biomedicina informațional cuanticǎ; Calitatea alimentului o nouǎ abordare
 
Nagy Zsolt: Un oraş de pe Mureş-drumuri prin timp; Managementul campaniei electorale; 
Uniunea Europeanǎ ȋn era digitalǎ-opțiuni şi proiecte
 
Sereş Codruț: Contractul colectiv de muncǎ aspecte practice
 
Voicu Cǎtǎlin: Ordinea publicǎ ȋn statul de drept;  Respectatrea drepturilor omului ȋn procesul penal; Securitatea naționalǎ concept constituțional şi legal; Examinarea doctrinei şi jurisprudenței privind apǎrarea securitǎții naționale;  Prevenirea actelor de terorism şi protecția libertǎților publice; Îndreptar de drept constituțional
 
Avram Vasile: Managementul fotbalului-abordare strategicǎ ȋn administrarea clubului de fotbal şi ȋn planificarea la nivel central; Impactul investițiilor strǎine directe asupra abilitǎților manageriale din țara gazdǎ; Lumea arbitrajului
 
Becali George: Muntele Athos, patria ortodoxiei; Steaua şi Becali; Becali şi politica –Începuturile;  Iubirea milostivǎ şi mȃntuitoare;  Becali Parlamentul Europei şi Parlamentul Romȃniei
 
Mitrea Miron: Amintiri...subiective. Moment de istorie imediatǎ; Noi nu facem politicǎ! 1990-1994
 
Borcea Cristian: Am fost preşedintele unui vis Dinamo Bucureşti; Aspecte din activitatea organizatoricǎ şi de performanțǎ a tinerilor fotbalişti din centrul de copii şi juniori Dinamo Bucureşti
 
Mischie Nicolae: Godineşti-File de istorie
 
Fenechiu Relu: Itinerarii duhovniceşti ȋn județul Iaşi; Ingineria avansatǎ soluție strategicǎ pentru o dezvoltare durabilǎ a regiunii de nord-est
 
 
 

Share
 

Sustine Sighet-Online.ro

Amount: 


Banner
Banner
Banner
DICTIONAR ONLINE:

Curs valutar


Horoscop


Vremea


Un mic zâmbet


.
.
.

©Copyright 2008 - 2013 Sighet-Online.ro    Termeni si conditii  |  Sitemap  |  RSS  |  Despre noi  |  Contact